Kuhmoisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.5.2017 § 26 hyväksynyt Toritien asemakaavan muutoksen.

Kuhmoisissa 7.6.2017
Kunnanhallitus