Kuhmoisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.9.2017 § 61 hyväksynyt Tanhuan ja Pikkutupasalon rantayleiskaavan muutoksen, sekä § 62 ranta-asemakaavamuutoksen tiloille Tanhua, Niemi ja Pikkutupasalo.

2.10.2017
Kunnanvaltuusto