Kuhmoinen panostaa tulevina vuosina erityisesti lapsiperheiden palveluihin. Kunnan ensimmäisen päiväkodin rakentamiseen varataan vuoden 2017 talousarvioon 410 000 e määräraha ja seuraavalle suunnitelmavuodelle 530 000 e. Kotihoidontuen kuntalisä korotetaan 180 euroon alle 3-vuotiaista lapsista (nyt 135 e/kk).


Kunnan talous on ollut viime vuodet tasapainossa ja taseeseen on kertynyt ylijäämää 4,2 milj. euroa. Kunnan toimintoja on arvioitu uudelleen ja palvelurakennetta on kehitetty tarvetta vastaavaksi. Elinkeinoelämää ja elinvoimaa edistäviin asioihin kuten kaavoitukseen sekä infrastruktuuriin on panostettu ja siten pyritty lisäämään asukasmäärää sekä työpaikkoja.


Muita suuria hankkeita ovat laitostoiminnan investoinnit: 426 000 e kaukolämpöverkon laajentamiseen sekä terveysaseman ja vanhusten palvelutalon saneerauksen jatkamiseen. Kaavateiden korjaamiseen varataan 124 000 euroa ja liikuntapaikkojen kunnostamiseen 112 000 euroa. Investointiohjelma vuodelle 2017 on yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.


Vuodelle 2017 tehdyssä ennusteessa kunnan verotulot alenevat 3,0 %. Valtionosuudet ovat puolestaan kasvaneet merkittävästi: v. 2007 valtionosuudet olivat 5,9 milj. euroa, kun vuodelle 2017 ennuste on 9,3 milj. e. Talousarviomenoissa vuodelle 2017 on kasvua 0,14 % vuoden 2016 tasoon verrattuna. Tuloksen ennustetaan olevan 474 010 euroa ylijäämäinen.


Kuhmoisten kannalta suurimpia talouteen liittyviä kysymyksiä tulevaisuuden osalta ovat verotulojen ja valtionosuuksien kehitys, sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kunnan palveluihin ja talouteen sekä kunnan omistamien kiinteistöjen ns. korjausvelan aiheuttama investointitarve.