Valikko

Varhaiskasvatus

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kuhmoisten varhaiskasvatuspalveluissa edistetään lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia, tuetaan kehitystä ja luodaan oppimiselle suotuisa ympäristö oivaltamisen ja oppimisen ilon kautta.  

Kuhmoisten kunnassa varhaiskasvatuspalveluja järjestetään päiväkoti Saukontassussa ja perhepäivähoidossa. Esikoululaisten varhaiskasvatus järjestetään aamuisin päiväkodilla ja iltapäivisin koululaisten iltapäivätoiminnan yhteydessä koulukeskuksessa.

Toimintamme on lakisääteistä ja sitä ohjaa varhaiskasvatuslaki. Olemme yhteistyössä lasten, vanhempien, henkilökunnan ja yhteiskumppaneiden kanssa luoneet toiminnallemme arvopohjan, jotka perustuvat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma

Linkki varhaiskasvatussuunnitelmaan

Arvoperusta Kuhmoisissa:

Hyvinvoiva lapsi

Lapsella on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan " Pidän musiikista ja piirtämisestä ja maalaamisesta. Toivoisin, että voisin muovailla."
Liikuntaan on mahdollisuus sekä ohjatusti että omatoimisesti " Minusta kaikki jumppajutut on kivoja, täällä ja Kuhmolassa"
Ulkoilua on päivittäin "Polkutraktori, se punainen, on mistä tykkään. Saan ajaa sillä ulkona."
Terveellinen ja varhaiskasvatuspaikassa valmistettu ruoka (sapere, ravitsemussuositukset) "Lepo, ruokailut ja ulkoilu on kivaa."

Turvallinen kasvuympäristö

Lapsi huomioidaan yksilöllisesti ryhmän jäsenenä. Lapsi saa kasvaa myönteisessä ilmapiirissä ja hänen vahvuuksiaan tuetaan. "Yhdessä leikkiminen on kivaa."
Lapsella on mahdollisuus oppia uutta ja saada myönteisiä kokemuksia "On teillä täällä näitä leluja."
Lapsen kanssa puhutaan tunteista, opetellaan yhdessä tunnistamaan ja nimeämään niitä.
Lapsi saa aikuisen huomion. Tähän kuuluu syli, kehu, kannustaminen ja tarvittaessa leikkikaverina toimiminen. Aikuinen välittää, asettaa rajat, luo rutiinit ja yhteiset pelisäännöt ottaen lapsen mielipiteen huomioon. "Tykkään, että aikuinen lukee minulle. En tykkää lukea yksin."

Yhteistyö

Yhteistyö huoltajien ja kasvattajien välillä tapahtuu päivittäisissä kohtaamisissa, joissa on rehellistä puhetta lapsen iloista ja murheista. Lapsen vasukeskustelujen lisäksi huoltajat toivovat lyhyitä rauhallisia ennalta sovittuja keskusteluhetkiä. Vanhempainiltoja ja/tai koko perheelle järjestettyjä tapahtumia on varhaiskasvatuksessa vuosittain. Mahdollisuutta vanhempaintoimikuntaan tarkastellaan kunkin toimintavuoden käynnistyessä.
Kasvattajien keskinäinen yhteistyö on tiivistä. Yhteistyötä tapahtuu kasvattajatiimeissä, päiväkodin yhteisissä pedagogisissa keskusteluissa ja koulutuksissa, koko varhaiskasvatuksen yhteisissä suunnitteluissa, arvioinneissa ja koulutuksissa. Päiväkoti ja perhepäivähoito tekevät yhteistyötä, jossa korostuu yhteisöllisyys ja yhteisten lasten tuntemus. Kasvattajilla on erilaisia vastuualueita ja osaamista, mitä hyödynnetään varhaiskasvatustyössä.
Kuhmoisissa varhaiskasvatus tekee paljon yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa. Kirjasto, liikunta- ja nuorisotoimi, esi- ja perusopetus, nuorisovaltuusto, seurakunta, sosiaalitoimi ja perhepalvelukeskus ovat läheisiä yhteistyökumppaneita. Kuhmoisten eri yhdistykset ja järjestöt tarjoavat erilaisia palveluja varhaiskasvatukselle ja yhteistyö on monimuotoista.

 

 

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi