Valikko

Palvelut / Ympäristönsuojelu

Ympäristöluvat

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Ympäristölainsäädännössä on määritelty luvanvaraiset tai ilmoitusvelvolliset toiminnot, joista voi syntyä päästöjä tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Ympäristölupa

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla, ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014) tarkemmin säädetyllä toiminnalla.
Kunnan luvitettavat laitokset on määritelty ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:ssä.
Kuhmoisissa ympäristöluvat käsittelee rakennuslautakunta.

Ympäristöluvan hakemiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet 

Ilmoitukset

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupa- tai valvontaviranomaiselle. Tällaisia toimintoja ovat mm :

  • sataman ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
  • tilapäinen melu ja tärinä
  • koeluonteinen toiminta
  • poikkeukselliset tilanteet ja
  • lannan aumaus

 

Rekisteröinti

1.6.2010 alkaen toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta ovat korvanneet ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista.

Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi