Valikko

Palvelut / Työllisyyspalvelut

Työnantajalle

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Työnsuunnittelija auttaa työnantajia ja työntekijöitä kohtaamaan sekä selvittämään, millaisia vaihtoehtoja palkkaamisen tukemiseen on tarjolla.

Lisätietoja ajankohtaisista rekrytoinnin apuvälineistä on te-palveluiden sivuilla ”löydä työntekijä”
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/index.html

Uusia tukimuotoja on esimerkiksi rekrytointikokeilu ja työolosuhteiden järjestelytuki.

Käytetyimmät rekrytoinnin apuvälineet ovat:

Palkkatuki

Yrityksen on mahdollista saada palkkatukea kattamaan osaa työllistetyn palkkakustannuksista. Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi myönnettävä tuki, jonka TE-toimisto myöntää harkinnanvaraisesti työttömän palveluntarpeesta katsoen.

Palkkatuella katettavia palkkauskustannuksia ovat:

- työntekijälle maksettava palkka ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä (bruttopalkka)
- työnantajan lakisääteiset sivukulut (sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu)

Työkokeilu

Yrityksen on mahdollista ottaa henkilö palkattomaan työkokeiluun. Työkokeilun tavoitteena on työllistettävän henkilön ammatti- ja uravalintojen selvittäminen tai pitkän poissaolojakson jälkeinen työmarkkinoille paluun tukeminen. Työkokeilu on myös työnantajan kannalta hyödyllistä, hän pääsee tutustumaan työntekijään ja voi myöhemmin rekrytoida talon tuntevan työntekijän. Työkokeilu ei ole kuitenkaan työsuhteen koeaika. Työkokeilun kesto voi olla 1-6kk, 1-5 päivää viikossa, 4-8h/pvä. Tältä ajalta työkokeilija saa työmarkkinatukea ja kulukorvausta, työnantaja ei maksa työntekijästä mitään.

Oppisopimus

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, jos tarvitset uusia työntekijöitä ja vapailta markkinoilta ei löydy sopivia osaajia. Käytännössä oppiminen on tehokas keino ja saat yritykseesi valmiin osaajan. Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja maksaa opiskelijalle TES:n mukaista palkkaa ja jos opiskelija on aiemmin ollut työtön, hänestä voi saada myös palkkatukea. Oppisopimuksen aikana työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta.

Palkkatuetun henkilön edelleen sijoittaminen yritykseen

Kunta voi uudelleen sijoittaa kriteerit täyttävän henkilön yritykseen, jolloin kunta toimii työnantajana sekä palkanmaksajana 6 kuukauden ajan ja yritys tarjoaa työpaikan, jossa työ tehdään.

Yhdistystuki

Kuhmoislaisten yhdistysten on mahdollista saada Kuhmoisten kunnan myöntävää tukea työttömän palkkaamiseen. Yhdistystuki on määrältään 500 €/kk, sitä voi hakea vähintään 4 kuukautta kestäviin työsuhteisiin ja sitä voidaan myöntää saman henkilön palkkakustannuksiin enintään 8 kuukaudeksi.

Lue yhdistystuen hakemisesta lisää avustukset-sivulta

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi