Valikko

Palvelut / Työllisyyspalvelut

Työnantajalle

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Elinkeino- ja työllisyyskoordinaattori Tiina Saranhelmi auttaa työnantajia neuvonnalla ja julkaisemalla tietoa avoimista työpaikoista kunnan verkkosivuilla ja Facebook -sivuilla. Tietoturvasyistä ei työllisyyskoordinaattori eikä TE-palveluiden henkilökunta voi antaa kenellekään tietoja työttömistä työnhakijoista. 

Työnantaja voi etsiä sopivaa henkilöstöä avoimeen työpaikkaan TE-palvelujen kautta

  • Ilmoittamalla työpaikan avoimeksi ja näkymään avoimet työpaikat -osiossa
  • Hakemalla sopivia henkilöitä palkkatukityöpaikkaan 
  • Hakemalla työkeiluun sopivia henkilöitä 

Sekä avoimiin työpaikkoihin että palkkatukityöpaikkoihin voi TE-toimisto tehdä työhönosoituksia sen mukaan, miten tarjottuun työhön sopivia työntekijöitä on työttöminä työnhakijoina. 

Työttömien henkilöiden tietojen antamisen estää tietosuojalainsäädäntö, tämä koskee niin työnsuunnittelijaa kuin TE-palvelujakin. 

Palkkatuki

Yrityksen on mahdollista saada palkkatukea kattamaan osan työllistetyn palkkakustannuksista. Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi myönnettävä tuki, jonka TE-toimisto myöntää harkinnanvaraisesti työttömän palveluntarpeen mukaisesti.

Palkkatuella katettavia palkkauskustannuksia ovat:

- työntekijälle maksettava palkka ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä (bruttopalkka)
- työnantajan lakisääteiset sivukulut (sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu)

Työkokeilu

Yrityksen on mahdollista ottaa henkilö palkattomaan työkokeiluun. Työkokeilun tavoitteena on työllistettävän henkilön ammatti- ja uravalintojen selvittäminen tai pitkän poissaolojakson jälkeinen työmarkkinoille paluun tukeminen. Työkokeilu on myös työnantajan kannalta hyödyllistä, hän pääsee tutustumaan työntekijään ja voi myöhemmin rekrytoida talon tuntevan työntekijän. Työkokeilija kokeiluajalta työmarkkinatukea ja kulukorvausta. Työkokeilun järjestäjä huolehtii työkokeilussa olevan riittävästä ohjaamisesta sekä hankkii mm. tarvittavat työ- ja turvavarusteet. 

Oppisopimus

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, jos tarvitset uusia työntekijöitä ja vapailta markkinoilta ei löydy sopivia osaajia. Käytännössä oppiminen on tehokas keino ja saat yritykseesi valmiin osaajan. Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja maksaa opiskelijalle TES:n mukaista palkkaa ja jos opiskelija on aiemmin ollut työtön, hänestä voi saada myös palkkatukea. Oppisopimuksen aikana työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta.

Palkkatuetun henkilön edelleen sijoittaminen yritykseen

Kunta voi uudelleen sijoittaa kriteerit täyttävän henkilön yritykseen, jolloin kunta toimii työnantajana sekä palkanmaksajana kuuden kuukauden ajan ja yritys tarjoaa työpaikan, jossa työ tehdään. Sopimuksen tavoitteena on, että palkattu työntekijä pääsee tuen avulla avoimille työmarkkinoille ja kunnan maksaman palkkatukijakson jälkeen työntekijä pyritään palkkaamaan samaan yritykseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 

Yhdistystuki

Kuhmoislaisten yhdistysten on mahdollista saada Kuhmoisten kunnan myöntävää tukea työttömän palkkaamiseen. Yhdistystuki on määrältään 500 €/kk, sitä voi hakea vähintään 4 kuukautta kestäviin työsuhteisiin ja sitä voidaan myöntää saman henkilön palkkakustannuksiin enintään 8 kuukaudeksi. Sopivia palkkatukioikeudellisia henkilöitä haetaan TE-toimiston kautta kirjautumalla palveluluihin työnantajana ja laittamalla paikka auki. TE-toimisto ohjaa sopivat henkilöt ottamaan yhteyttä yhdistykseen. 

Lue yhdistystuen hakemisesta lisää avustukset-sivulta

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi