Valikko

Vapaa-aika ja liikunta / Liikunta / Liikunnan hankkeet

Liikunnan hankkeet

LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN EDISTÄMINEN

Suomalaisten liikunnallinen aktiivisuus alkaa kehittyä jo varhain lapsuudessa. Elämäntavan aktiivisuus on varsin pysyvää läpi nuoruuden ja varhaisaikuisuuden. Nämä johtopäätökset perustuvat Laseri-tutkimukseen, jossa seurattiin 3596 suomalaisen liikunta-aktiivisuutta 27 vuoden ajan vuosina 1980–2007. Tulokset julkaistiin v. 2014 aikakauslehdessä Medicine & Science in Sports & Exercise. Lisätietoja Likes/tutkimus


Liikunnallisen elämäntavan toimenpiteitä kunnassa v. 2017-18:

1. Valtionavustus liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen (2.000 e)
- avustus käytetään varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutukseen, jolla jalkautetaan liikunnallisia virikkeitä kasvatustyön arkeen
- lisätiedot varhaiskasvatuksen esimies Teija Mäkelä

2. Liikkuva koulu –valtionavustus (3.800 e)
- avustuksella jatketaan viime lukuvuonna alkanutta välkkäritoimintaa
- hankitaan opettajille toiminnallisten menetelmien virikekoulutusta
- Liikkuva koulu –ohjelma kuuluu Valtioneuvoston kärkihankkeeseen Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluhin.
- Lisätietoja https://liikkuvakoulu.fi/
- Liikkuva koulu –toiminnan piirissä on jo noin 80 % Suomen oppilaista ja kunnista
- Lisätiedot liikunnanopettaja Olli Raiskio

3. Voimaa vanhuuteen kärkihanke
- Liikuntatoiminta kohdennetaan kotona asuville iäkkäille henkilöille pääasiassa
- Säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla liikkumiskyky vahvistuu, jolloin elämänmenossa pysyy paremmin kiinni.
- ”Avustussummana” maksuttomat koulutukset ikäihmisten liikuttajille
- Lisätietoja > https://www.ikainstituutti.fi/karkihanke/ ja liikunnanohjaaja Pipsa Suominen

4. Liikuntapaikkarakentamisen hanke: valtionavustuksen osuus 19.000 e hankkeen hyväksytyistä kustannuksista 79.500 e
- kuntoradan peruskorjaus
- uimalan laiturin kunnostus
- lisätiedot sivistystoimenjohtaja tai liikuntapaikkojen hoitaja

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi