Valikko

Neuvolat

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Lasten- ja äitiysneuvolapalvelut
Ajanvaraus ma-pe 12.00-13.00 puh. 040 712 2597
Vastaanotto ti ja to klo 8.00 – 15.00, pe 8.00 - 14.00

LASTENNEUVOLA

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäistenlasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempien vanhemmuutta mm. turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Terveystarkastukset

Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan neuvolassa järjestetään alle kouluikäisille vähintään 15 määräaikaistarkastusta, joista viisi tekee lääkäri yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitaja tekee kotikäynnin ennen ja jälkeen synnytyksen.

Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi tulee tarvittaessa järjestää lisäkäyntejä ja kotikäyntejä.

Laajat terveystarkastukset

Alle kouluiäisten lasten terveystarkastuksista kolme on laajaa terveystarkastusta, jossa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen tarpeita.

ÄITIYSNEUVOLA

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on

  • turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi
  • edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä

Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea. Äitiysneuvolat osallistuvat terveyserojen kaventamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen muun muassa varhaisen kohdennetun tuen avulla.

Määräaikaisia terveystarkastuksia järjestetään äitiysneuvolassa raskausaina ensisynnyttäjälle vähintään yhdeksän ja uudelleensynnyttäjälle vähintään kahdeksan. Näihin raskausaikaisiin käynteihin sisältyy yksi laaja terveystarkastus kaikille perheille ja kaksi lääkärintarkastusta.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi