Valikko

Kuulutukset / Kuntalain 142 §:n mukainen kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 5.10.2018

Kuntalain 142 §:n mukainen kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 5.10.2018

Kuntalain 142 §:n mukainen kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 5.10.2018

Nähtävilläoloaika: 9.10. - 8.11.2018

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 5.10.2018, 18/0438/2, dnro 01348/17/5149

Asia: Jätteenkuljetuksen järjestämistä koskeva valitus

Päätökset, joihin on haettu muutosta: Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunta 31.5.2017 § 27

Ratkaisu: Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää Reino Selinin tekemän valituksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä kokonaisuudessaan oheisena liitteenä.

Jämsä 9.10.2018

HHOn päätös 05102018

 

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi