Valikko

Kuulutukset / Tarjouspyyntö: Veteraanien avokuntoutuspalveluista v.2020-2021

Tarjouspyyntö: Veteraanien avokuntoutuspalveluista v.2020-2021

Jämsän kaupunki (myöhemmin kaupunki) järjestää tarjouskilpailun valtion ja Jämsän kaupungin varoin järjestettävästä sotiemme veteraanien avokuntoutuksesta ajalla 1.1.2020–31.12.2021, mahdollinen yhden (1) vuoden optio. Hankinnan tuloksena luodaan puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vahvistetaan etukäteen.

HANKINNAN KOHDE

Kaupunki aikoo ostaa veteraanien avokuntoutusta siten, kun rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu laki (1184/1988) ja asetus (1348/1988) säätää. Palvelut ostetaan yhteistoimintasopimuksen nojalla Jämsän kaupungille sekä Kuhmoisten kunnalle.

Veteraanien avokuntoutusta on ostettu vuonna 2018 noin 70.000 euron arvosta. Tulevina vuosina on odotettavissa, että palvelujen kysyntä pienenee nykyisestään.

Hankinnan arvo on alle kansallisen kynnysarvon ja siinä noudatetaan ns. kevennettyä avointa hankintamenettelyä.

Tarjouspyynnöt lähetetään alueella toimiville alan yrityksille ja julkaistaan Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan internet- sivuilla osoitteissa
http://www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/ajankohtaista/avoimet-tarjouspyynnot
ja http://www.kuhmoinen.fi.

1. Fysioterapia:

• Hoitolaitoksessa annettava fysioterapia esihoitoineen
- 60 minuutin terapia, joka sisältää hieronnan ja mahdolliset manipulaatiot ja laitehoidot

• Potilaan kotona annettava fysioterapia
- 60 minuutin terapia, joka sisältää hieronnan ja mahdolliset manipulaatiot ja laitehoidot

2. Hieronta

• Hoitolaitoksessa annettava hieronta
- 60 minuutin perushoito

• Potilaan kotona annettava hieronta
- 60 minuutin perushoito

3. Jalkojenhoito

• Hoitolaitoksessa annettava jalkojenhoito
- 60 minuutin perushoito

• Potilaan kotona annettava jalkojenhoito
- 60 minuutin perushoito

4. Jalkojenhoitoon liittyvät lääkärin määräämät toimenpiteet

• Hoitolaitoksessa jalkojenhoitona tehdyt lääkärin määräämät toimenpiteet

• Potilaan kotona jalkojenhoitona tehdyt lääkärin määräämät toimenpiteet

HANKINNAN EHDOT

Kotona annettavan palvelun hintaan sisältyvät aina matkakulut ja muut mahdolliset kotikäynnin aiheuttamat kulut. Hintojen tulee sisältää kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset. Matkakuluista, matka-ajasta tai muista vastaavista kuluista ei voi erikseen vaatia korvausta. Mitään hintavaraumia, laskutus- tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä.

Ilmoitettavien hintojen edellytetään olevan voimassa 1.1.2020–31.12.2021 välisen ajan. Hinnat ilmoitetaan tämän tarjouspyynnön liitteen 2 mukaisella lomakkeella.

Päätös mahdollisesta optiovuodesta tehdään 31.10.2021 mennessä, samalla tehdään mahdollinen hinnantarkistus optiovuodelle. Hinnantarkistuksen perusteena käytetään kuluttajahintaindeksiä (2015=100) siten, että kuluttajahintaindeksin syyskuun 2019 indeksilukua verrataan syyskuun 2021 indeksilukuun.

Jämsän kaupungin tavoitteena on luoda vuosille 1.1.2020 - 31.12.2021 veteraanien avokuntoutuksen puitejärjestely, jonka piiriin hyväksytyiltä ja vaaditut ehdot täyttäviltä palveluntuottajilta ostetaan edellä määriteltyä veteraanien avohoitoa.

Puitejärjestelyyn hyväksyttäviltä yrittäjiltä vaaditaan Julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten kelpoisuusehtojen ja ehdottomien vaatimusten täyttymistä (Liite1).

Puitejärjestelyyn hyväksyttävien palveluntuottajien määrää ei rajata.

Hyväksytyistä palveluntuottajista asiakas valitsee palveluntuottajan.

MUUT EHDOT

Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia kuukausittain jälkikäteen.
Maksuaika 21 pv netto alkaa laskun saapumisesta kaupungille.

Alihankkijoiden käyttö on kielletty.

Puitejärjestelyyn voidaan hyväksyä myös kahteen tai vain yhteen osioon hinnan ilmoittaneet. Myös pelkästään hoitolaitoskäynneistä tai kotikäynneistä hinnat ilmoittaneita voidaan hyväksyä.

MÄÄRÄAJAT

Tarjousten on oltava perillä 28.11.2019 klo 15.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa merkinnällä ”Veteraanien avokuntoutus/ hinnat” osoitteella Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Sote-hallinto, Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä tai sotehallinto@jamsa.fi.

Meneillään olevan postilakon vuoksi ja muutoinkin:
tarjouksia voi jättää myös suoraan:
Sote-hallinnon postilaatikkoon, joka sijaitsee Kelhänkatu 3 etuoven seinustalla sekä
sosiaalitoimiston neuvontaan Kelhänkatu 3, ma-pe klo 9-11 ja 12-13.

Ilmoitettujen hintojen tulee olla sitovia 31.12.2021 saakka ja laskutuksen osalta voimassa 1.1.2020 lähtien.

Määräajan jälkeen saapuneita, puutteellisesti laadittuja tai epäselviä hintailmoituksia ei oteta huomioon hyväksyttäessä palveluntuottajia puitejärjestelyn piiriin.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja yhteystiedot vastauksia varten pyydetään lähettämään viimeistään 13.11.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen outi.kuntsi@jamsa.fi.

Yhteenveto kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista lähetetään viimeistään 19.11.2019 kysymyksiä esittäneille ja niille tarjoajille, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa vastauksia varten.

SOPIMUKSEN LAATIMINEN

Puitejärjestelyyn hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa laaditaan sopimus veteraanien avokuntoutuspalveluiden puitejärjestelystä.

Sopimukseen liitetään henkilötietojen käsittelyn ehtoja koskeva sopimus, jonka tilaaja ja palveluntuottaja myös allekirjoittavat.

Jämsä 1.11.2019

JÄMSÄN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveystoimi

Erkki Kainulainen, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja

Tarjouspyyntö ja liitteet

Kysymykset ja vastaukset

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi