Valikko

Kuulutukset / Presidentinvaalit 2018

Presidentinvaalit 2018

Presidentinvaali 2018

Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Vaalipäivän äänestys toimitetaan klo 9 - 20.

Vaalia varten kunta muodostaa yhden äänestysalueen ja äänestyspaikkana on Kuhmola,

os. Toritie 57, 17800 Kuhmoinen.

Ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus on perustanut 13.12.2017 äänioikeusrekisterin ja lähettää jokaiselle äänioikeutetulle ilmoituskortit viimeistään 4.1.2018. Äänioikeusrekisterin tarkastus- ja nähtävilläpitotehtävät sekä ilmoituskorttien lähettäminen äänestäjille kuuluvat väestörekisterikeskukselle (maistraatit).

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys tapahtuu Kuhmoisten pääkirjastossa, os. Toritie 42, 17800 Kuhmoinen.

ensimmäinen vaali

ke 17.1. klo 10 - 19

to 18.1. klo 10 - 16

pe 19.1. klo 10 - 19

la 20.1. klo 10 - 15

su 21.1. klo 10 - 15

ma 22.1. klo 10 - 19

ti 23.1. klo 10 - 16

mahdollinen toinen vaali

ke 31.1. klo 10 - 19

to 1.2. klo 10 - 16

pe 2.2. klo 10 - 19

la 3.2. klo 10 - 15

su 4.2. klo 10 - 15

ma 5.2. klo 10 - 19

ti 6.2. klo 10 - 16

Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää ennakolta, on ilmoittauduttava ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle. Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (puh. 040 359 4540) viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16 (mahdollinen toinen vaali 30.1.2018 ennen klo 16). Lomakkeita saa kunnanvirastosta. Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana erikseen ilmoitettavana aikana.

Laitosäänestys

Laitosäänestys suoritetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla, Päijännekodilla ja Veljestuvalla laitoksissa erikseen ilmoitettavana aikana.

Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. 040 359 4540.

Kuhmoisten kunnan keskusvaalilautakunta

Lisätietoja: www.vaalit.fi http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit.html

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi