Valikko

Kuulutukset / VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN JA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO: Pyhänpään ranta-asemakaavan muutos

VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN JA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO: Pyhänpään ranta-asemakaavan muutos

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kuhmoisten kunta ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta,
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

Suunnittelualue sijaitsee Päijänteen länsirannalla Pyhänpään niemen eteläpuolella, noin 20 km
etäisyydellä Kuhmoisten keskustasta. Alue on rakentamatonta metsäaluetta ja kokonaisuudessaan
yksityisessä omistuksessa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on kolmen yhteisrantaisen kuivanmaan rakennuspaikan
muuttaminen kahdeksi omarantaiseksi rantarakennuspaikaksi.

Aineisto pidetään nähtävänä 30 vrk:n ajan 11.5.2022–10.6.2022 Kuhmoisten kunnan
verkkosivuilla osoitteessa www.kuhmoinen.fi sekä Kuhmoisten kunnanvirastolla
osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen. Mielipiteet kaavamuutoksesta tulee jättää
kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteella Kuhmoisten kunta/kaavoitus, Toritie 34 A, 17800
Kuhmoinen tai sähköpostitse kirjaamo@kuhmoinen.fi.

Lisätiedot:
Kaavanlaatija:
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.fi
puh. 040 557 6086

Kuhmoisten kunta:
Henna Koskinen
kaavoitusasiantuntija
henna.koskinen@kuhmoinen.fi

Kari Ahonen
tekninen johtaja
kari.ahonen@kuhmoinen.fi

Kuhmoisissa 11.5.2022

Kunnanhallitus

Kaava-aineisto

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi