Valikko

Kuulutukset / VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN JA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO: Päijänteen rantaosayleiskaavan muutos Palvaniemen, Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren alueilla

VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN JA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO: Päijänteen rantaosayleiskaavan muutos Palvaniemen, Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren alueilla

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kuhmoisten kunta ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen
vireilletulosta, sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville
asettamisesta.

Suunnittelualueeseen kuuluva Palvaniemen alue sijaitsee Ruolahden kylässä Päijänteen
länsirannalla Tehinselän ja Judinsalonselän välissä. Aningaistensaari sijaitsee Palvaniemen
läheisyydessä sen kaakkoispuolella ja Pikku-Tupasalon saari etelämpänä lähellä Padasjoen rajaa.
Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan yksityisen yhtiön omistuksessa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren kolme lomaasumiselle
varattua rantarakennuspaikkaa mantereelle Ruolahden kylän Palvaniemen alueella
sijaitsevan yhden rantayleiskaavassa osoitetun rantarakennuspaikan jatkoksi ja osoittaa saarten
nykyiset rakennuspaikat maa- ja metsätalousalueiksi. Aluevarausmerkinnäksi kaikille neljälle
Palvaniemen rantarakennuspaikalle esitetään merkintää AO/RA, joka mahdollistaa pysyvän tai
vaihtoehtoisesti loma-asumisen tonteilla.

Aineisto pidetään nähtävänä 30 vrk:n ajan 11.5.2022–10.6.2022 Kuhmoisten kunnan
verkkosivuilla osoitteessa www.kuhmoinen.fi sekä Kuhmoisten kunnanvirastolla
osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen. Mielipiteet kaavamuutoksesta tulee jättää
kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteella Kuhmoisten kunta/kaavoitus, Toritie 34 A, 17800
Kuhmoinen tai sähköpostitse kirjaamo@kuhmoinen.fi.

Lisätiedot:
Kaavanlaatija:
Insinööritoimisto Poutanen Oy
Juha Poutanen
Puh. 0400 480338
toimisto@poutanenoy.fi

Kuhmoisten kunta:
Henna Koskinen
kaavoitusasiantuntija
henna.koskinen@kuhmoinen.fi

Kari Ahonen
tekninen johtaja
kari.ahonen@kuhmoinen.fi

Kuhmoisissa 11.5.2022

Kunnanhallitus

Kaava-aineisto

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi