Valikko

Kuulutukset / Asemakaavaehdotuksen, asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolo

Asemakaavaehdotuksen, asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolo

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.1.2018 päättänyt asettaa nähtäville seuraavien kaavojen aineistot kuulemista varten:

1. Koskenpartaan asemakaava (Ehdotus)
Kaava-alue sijaitsee Ala-Karkjärven etelärannalla. Suunnittelualuetta rajaa lännessä Karjukoski, joka laskee Ala-Karkjärvestä Päijänteeseen, ja etelässä valtatie 24. Idässä alue ulottuu olemassa oleviin omakotitontteihin saakka.
http://kuhmoinen.oncloudos.com/kokous/2018331-14-2.PDF ja
http://kuhmoinen.oncloudos.com/kokous/2018331-14-1.PDF

2. Satamarinteen asemakaava ja asemakaavan muutos (Luonnos)
Suunnittelualue sijaitsee Kuhmoisten keskustan itäosassa Päijänteen rannalla Sahanlahden sataman ympäristössä.
http://kuhmoinen.oncloudos.com/kokous/2018331-13-2.PDF ja
http://kuhmoinen.oncloudos.com/kokous/2018331-13-1.PDF


Kaavojen 1. ja 2. osalta aineisto pidetään nähtävillä tutumista varten 31.1 - 2.3.2018 Kuhmoisten kunnanvirastolla osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.kuhmoinen.fi.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää nähtävilläoloaikana mielipiteensä, kaavasta 1 mielipide on jätettävä kirjallisena muistutuksena, kaavasta 2. mielipide voidaan esittää suullisesti tai kirjallisesti. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kuntaan.

Tekninen johtaja Mika Kyrö (puh. 040 049 0796, sähköp. mika.kyro@kuhmoinen.fi) antaa tarvittaessa lisätietoa aineistoista nähtävilläoloaikana.

Kuhmoisissa 31.1.2018
Kunnanhallitus

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi