Valikko

Kuulutukset / Ympäristönsuojelun 118 §:n mukainen päätös / Päijänteen ympäriajo

Ympäristönsuojelun 118 §:n mukainen päätös / Päijänteen ympäriajo

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Ympäristönsuojelun 118 §:n mukainen päätös / Päijänteen ympäriajo

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 9.3.2023 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Asian diaarinumero on HAMELY/299/2023. Helsingin Moottorikerho ry:lle annettu päätös koskee Päijänteen ympäriajo -nimistä enduromoottoripyöräkilpailua, joka ajetaan 25. - 26.3.2023.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 9.3.2023

Päätöksen tiedoksiantopäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 15.3.2023.

Nähtävilläpito: Kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 9.3. - 17.4.2023 ELY-keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä asianomaisten kuntien verkkosivuilla.

Kuulutus

Päätös, valitusosoitus

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi