Valikko

Kuulutukset / VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN JA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO: Päijänteen rantayleiskaavan muutos Pyhänpään alueella

VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN JA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO: Päijänteen rantayleiskaavan muutos Pyhänpään alueella

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kuhmoisten kunta ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti rantayleiskaavan muutoksen vireilletulosta,
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta (MRA
30 §).

Suunnittelualue sijaitsee Päijänteen länsirannalla Pyhänpään niemen eteläpuolella, noin 20 km
etäisyydellä Kuhmoisten keskustasta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on kolmen rakentamattoman yhteisrantaisen kuivanmaan
rakennuspaikan muuttaminen kahdeksi omarantaiseksi rantarakennuspaikaksi. Hanketta on
aiemmin viety eteenpäin ranta-asemakaavan muutoksena, jonka hyväksymisen edellytyksenä on
taustalla vaikuttavan Päijänteen rantayleiskaavan muuttaminen yhteneväiseksi rantaasemakaavamuutoksen
kanssa.

Aineisto pidetään nähtävänä 30 vrk:n ajan 15.3.2023–14.4.2023 Kuhmoisten kunnan
verkkosivuilla osoitteessa www.kuhmoinen.fi sekä Kuhmoisten kunnanvirastolla
osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen. Mielipiteet kaavamuutoksesta tulee jättää
kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteella Kuhmoisten kunta/kaavoitus, Toritie 34 A, 17800
Kuhmoinen tai sähköpostitse kirjaamo@kuhmoinen.fi.

Lisätiedot:

Kaavanlaatija:

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.fi
puh. 040 557 6086

Kuhmoisten kunta:

Henna Koskinen
kaavoitusasiantuntija
Hemmo Saartoala
tekninen johtaja
Kuhmoisissa 15.3.2023

Kunnanhallitus
 

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi