Valikko

Kuulutukset / Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteishakemus: Kuhmoisten Sora Oy

Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteishakemus: Kuhmoisten Sora Oy

Kuhmoisten kunnan rakennuslautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristöluvan yhteishakemus:

Kuhmoisten Sora Oy hakee maa-aineslupaa soran ja kalliomurskeen ottamiseen sekä ympäristölupaa louhinnalle ja murskaukselle siirrettävällä kivenmurskaamolle.

Toiminta sijoittuu Kuhmoisten kunnan Päijälän kylään tilalle Kaitaharju 291-410-10-24. Lupaa haetaan 10 vuodeksi ja 245 000 kiintokuutiometrin ottomäärälle. Kaivuualueen pinta-ala on 3,1 hehtaaria. 

Murskaus tehdään urakoina, yleensä 1-2 kertaa vuodessa ja n. 2-3 viikkoa vuodessa arkisin klo 6-22.00.  Kuljetus- ja kuormaaminen suoritetaan arkisin klo 6–22.00.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 2.5.2018 – 1.6.2018 Kuhmoisten kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus sekä asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Kuhmoisten kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa, Toritie 34, 2 kerros. Toimisto on avoinna arkisin klo 9.00 – 15.00.

Kuhmoisten Sora Oy hakee maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksen johdosta on naapureilla ja niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Kuhmoisten kunnan rakennuslautakunnalle ja toimitetaan viimeistään 1.6.2018 osoitteella: Kuhmoisten kunnan rakennuslautakunta, Toritie 34, 17800 KUHMOINEN tai sähköpostilla kirjaamo@kuhmoinen.fi

Lisätietoja ympäristösihteeri Marja-Leena Rajala, p. 040 554 0887                                                                                 

Kuhmoinen 2.5.2018

Kuhmoisten kunnan rakennuslautakunta

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi