Valikko

Kuulutukset

Tarjouspyyntö, Koulukeskuksen infra »
10.08.2020

Kuhmoisten kunnan koulukeskuksen infrahanke sisältää kaukolämmön, vesi- ja viemärijohdon sekä kevyenliikenteen väylän rakentamisen uudelle yhtenäiskoululle. Ta..


Kuulutus rantayleiskaavan muutoksen voimaantulosta »
05.08.2020

Tällä kuulutuksella astuu voimaan Kuhmoisten kunnanvaltuuston 1.6.2020 (§ 17) hyväksymä Päijänteen rantayleiskaavan muutos koskien tiloja Ruoniemi 291-401-..


Vaasan hallinto-oikeuden päätös »
04.08.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin mukaan tieto hallinto-oikeuden pä..


Kuulutus, Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteishakemus »
03.08.2020

Luvan hakija: Kuhmoisten Sora Oy Hakemuksen pääasiallinen sisältö: Maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa haetaan soran, hiekan ja kallion ottamiseen sekä ym..


Satamarinteen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nähtävilläolo »
15.07.2020

Kuhmoisten kunta ilmoittaa kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.Suunnittelualue sijaitsee Kuhmoisten keskustan itäosassa Päijänteen rannalla sataman ympäris..


Kutsuntakuulutus »
01.07.2020

Kutsuntakuulutus Kutsunnat 8.9.2020 klo 9.00 seurakuntakeskus, Koskentie 30 C, Jämsä...


Kunnanhallituksen poikkeamispäätökset 24.6.2020 »
25.06.2020

Julkipanoilmoitus kunnanhallituksen kokouksessaan 24.6.2020 tekemistä poikkeamispäätöksistä...


Tarjouspyyntö: Talvikunnossapitopalveluiden hankinta 2020-2023, Kuhmoinen »
18.05.2020

Ilmoitus on julkaistu myös www.hankintailmoitukset.fi sivulla ilmoitusnumerolla 2020-046415. Tarjouspyyntöasiakirjat täydennettynä 8.6.2020 päivätyllä lisäkirj..


Ympäristönsuojelulain / Vesilain mukainen lupahakemus »
31.01.2020

Hakija: Elenia Oy Dnro: LSSAVI/30356/2019 Asia: Sähkökaapelin rakentaminen Päijänteen Sahanranta väylän ja Lintusalmen alitse sekä valmistelulupa, Kuhmoinen..


Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös / JMK 2020 rallikilpailu 29.2.2020 »
22.01.2020

Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös / JMK Ralli 2020 -rallikilpailu 29.2.2020 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 21.1.2020 antamallaan päät..


Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020 - 2026 »
16.01.2020

Kuulutus on luettavissa täältä. Merenhoitosuunnitelman toisen osan kuulemisaineisto koostuu Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020 - 20..


Hämeen Kuljetus Oy:lle on myönnetty maa-aineslupa Kylämälle »
08.01.2020

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 19.12.2019 § 88 myöntänyt seuraavan maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan: Hakija: Häme..


Jätehuoltomaksut 1.1.2020 alkaen »
26.09.2019

Kuulutus hinnanmuutoksista Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta on päättänyt 10.9.2019 §28, §29 ja §30uusista Metsä-Kivelä..


Haetaan sijaisia lasten päivähoitoon »
11.02.2019

Päivähoidon sijaishaku! Kuhmoisten päivähoidossa tarvitaan ajoittain sijaisia (lastenhoitajia) työntekijöiden lyhytaikaisten poissaolojen takia. Voit ilmoitta..


Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi