Valikko

Ajankohtaista / Kerro ehdotuksesi kunnassa toteutettaviksi hyvinvointitoimenpiteiksi!

Kerro ehdotuksesi kunnassa toteutettaviksi hyvinvointitoimenpiteiksi!

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Terveydenhuoltolain 12 §:n 1. momentin mukaan: ”Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus.

Kuntien vastuuta tarkennetaan 12 §:n 2-3 momenteissa seuraavasti: ”Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.

Lisäksi Kuntalain (410/2015) mukaan kuntien tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia.

Hyvinvointikertomus on eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä koottu tiivis asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana. Hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan erityisesti kunnan rakenteita, kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä, kuntalaisten palveluita ja eri ikäryhmien hyvinvointia.

Laaja hyvinvointikertomus sisältää

1. katsauksen hyvinvoinnin tilaan Kuhmoisten kunnassa

2. Kuhmoisten kunnan vahvuudet ja tehdyt toimenpiteet hyvinvoinnin edistämisessä

3. suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseksi kuluvalla valtuustokaudella

Kunnan laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudelle 2017-2021 on valmistumassa ja haluamme kuulla kuntalaistemme ehdotuksia hyvinvointia edistäviksi toimenpiteiksi Kuhmoisten kunnassa. Jätä ehdotuksesi viimeistään perjantaihin 26.4. klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kunta@kuhmoinen.fi tai kirjeitse: Kuhmoisten kunta/hyvinvointikertomus, Toritie 34A, 17800 Kuhmoinen

 

Kuhmoisten kunnan johtoryhmä

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi