Valikko

Ajankohtaista / Kuhmoisten kunta panostaa energiatehokkuuteen

Kuhmoisten kunta panostaa energiatehokkuuteen

Kuhmoisten kunta on jatkanut kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaista energiatehokkuustyötä investoimalla mm. aurinkoenergiaan ja energiatehokkaaseen LED-valaistukseen.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kuhmoisten kunta oli mukana jo nykyistä kuntien energiatehokkuussopimuskautta edeltävässä kuntien energiaohjelmassa 2008-2016 ja on liittynyt uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle vuosille 2017-2025. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää kustannusten lisäksi ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Energiatehokkuussopimuksen myötä Kuhmoisten kunnan tavoitteena on pienentää energiankulutustaan 7,5 % (525 MWh) vuoteen 2025 mennessä. Välitavoitteena on 4 % (280 MWh) energiansäästö vuoteen 2020 mennessä. Kokonaistavoite 525 MWh vastaa noin 30 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkön kulutusta. Kunta on sitoutunut myös Hinku-hankkeeseen, jossa edelläkävijäkunnat tavoittelevat 80 % päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä.

Energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi Kuhmoisten kunta sitoutuu:

• Energiatehokkuustoimien suunnitteluun, selvittämiseen ja toteuttamiseen.
• Henkilökunnan kolutukseen ja energiatehokkuusasioiden viestintään.
• Uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Energiatehokkuustyössä otetaan huomioon tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.

Energiatehokkuustyötä varten on perustettu kunnan henkilöstöstä koostuva energiatyöryhmä, joka suunnittelee ja koordinoi energiatehokkuustyötä. Energiatyöryhmän työkaluna toimii sopimuskauden alussa laadittu toimintasuunnitelma, johon on kirjattu olennaisimmat toimenpiteet ja toimintamallit, joilla energiatehokkuutta tullaan parantamaan.

Vuonna 2018 toteutetut energiatehokkuustoimenpiteet

Vuonna 2018 energiatehokkuutta parannettiin muun muassa asentamalla aurinkovoimala kunnan jätevedenpuhdistamolle ja lisäämällä energiatehokkaiden LED-valaisimien käyttöä sisä- ja ulkovalaistuksessa.

Jätevedenpuhdistamolle asennettu aurinkovoimala on nimellisteholtaan 22 kWp ja sen vuosituotanto on noin 18,4 MWh. Itse tuotetulla aurinkosähköllä korvataan verkosta ostettavaa sähköenergiaa. ”Aurinkosähköjärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja niiden säästöistä päästään hyötymään hyvinkin 30 vuotta” toteaa tekninen johtaja Mikä Kyrö.

Asiantuntija energiansäästön tukena

Tukena järjestelmällisessä energiatehokkuustyössä toimii EnerKey Oy:n asiantuntija. Yhteistyön tavoitteena on:

1. Energiansäästö.

2. Auttaa ja kouluttaa kunnan henkilökuntaa kehittymään energianhallinnan tehtävissä.

3. Auttaa muiden energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttämisessä.

”Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen vaatii hyvää suunnittelua ja organisointia sekä myös johdon sitoutumista, jotta tavoitteisiin päästään”, pohtii EnerKeyn asiantuntija Antti Niemi

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi