JOS SINULLA ON VAKAVIA HENGITYSTIETULEHDUKSEN OIREITA TAI YLEISTILAN LASKUA, PYYDÄMME ENSISIJAISESTI OLEMAAN PUHELIMITSE YHTEYDESSÄ AJANVARAUSNUMEROON 020 638 3251
Valikko

Ajankohtaista / Kuhmoisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palvelut 18.3. - 13.4.2020 (päivitetty 24.3.2020 kello 14.50)

Kuhmoisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palvelut 18.3. - 13.4.2020 (päivitetty 24.3.2020 kello 14.50)

Keskiviikosta 18.3. alkaen lähiopetus järjestetään niille esiopetuksen sekä perusopetuksen 1–3 luokkien huoltajien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Esiopetus järjestetään päiväkoti Saukontassussa ja perusopetus yhtenäiskoululla. Kouluruokailuun ovat oikeutettuja ne, jotka osallistuvat lähiopetukseen. Yhtenäiskoululla koulua käyvien ruokailu on kuitenkin Saukontassussa, jonne oppilaat kulkevat koulun aikuisen kanssa. Koulukuljetukset on peruttu 13.4. asti, koska yhdenkään kuljetusoppilaan huoltaja ei ole ilmoittanut tarvetta kyydille.

Opettajat antavat yksityiskohtaiset ohjeet omien oppilaidensa ja opiskelijoidensa osalta etäopetukseen liittyvistä asioista (jatkossa oppilailla tarkoitetaan myös lukion opiskelijoita). Osa materiaalista saattaa olla kirjallista, ja opettajat kertovat, mistä ja milloin oppilas tai huoltaja voi noutaa materiaalin. On tärkeää, että oppilailla säilyy opiskelurytmi ja että opiskelu tapahtuu normaalin työjärjestyksen mukaan. Opettaja on tavoitettavissa lukujärjestykseen merkittyjen oppituntien ajan, ja oppilaalla on mahdollisuus pyytää apua tehtävien itsenäiseen suorittamiseen. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin jokaisena koulupäivänä, jolloin oppilaalla olisi kyseisen opettajan oppitunti. Pienimpien oppilaiden kohdalla yhteydenpito tapahtuu huoltajan kautta, isompien oppilaiden kohdalla opettaja voi käyttää harkintansa mukaan Wilmaa, puhelinta, sähköpostia tms. Mikäli viestien kulkemisessa vaikuttaisi olevan ongelmia, tulee ensisijaisesti kysyä oppilaiden luokkakavereilta/huoltajilta, onko heillä tietoja toimintaohjeista. Toissijaisesti tulee kääntyä kyseisen opettajan puoleen. Koulusihteeriltä saa puuttuvat käyttäjätunnukset Wilmaan.

Toivomme huoltajien seuraavan annettujen tehtävien tekemistä, tarvittaessa auttavan lasta/nuorta ja mahdollisissa ongelmatilanteissa ottavan yhteyttä opettajaan. Mikäli oppilas tarvitsee enemmän tukea opiskelussaan, tästä on hyvä olla yhteydessä opettajaan jo etäopiskelujakson aikana. Yksittäinen oppilas voidaan kutsua koululle esim. tukiopetukseen. Jakson päätyttyäkin tukiopetusta pyritään järjestämään, mutta toiveena on, että tuossa vaiheessa ei syntyisi ruuhkaa. Jos oppilas on sairas, huoltajan tulee merkitä sairauspoissaolo Wilmaan, jotta opettajat tietävät oppilaan olevan estynyt sillä hetkellä osallistumaan esim. verkko-opetukseen. Opettajat voivat laittaa oppitunneista Wilma-merkintöjä esimerkiksi hyvin suoritetusta tehtävästä tai annettujen tehtävien laiminlyönnistä.

Huhtikuun lopulle suunnitellut perusopetuksen MOKO-viikko ja lukion seutuviikko perutaan. Lukion 4. jakson koeviikko järjestetään 20. - 24.4., ja 5. jakson kurssien opiskelua aikaistetaan viikolla alkamaan pe 27.3., jotta opiskelijoilla olisi riittävästi aikaa 5. jakson kurssien opiskeluun. Muutos on tänään tehty myös Wilman työjärjestyksiin. Lukiolaisten lisäksi myös muutaman perusopetuksen luokan työjärjestys muuttuu tuossa kohdin.

Opettajat ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa puhelimitse tai Wilman kautta työjärjestykseen merkittyjen oppituntiensa aikana. Oppilashuoltohenkilöstö (koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja) ovat oppilaiden ja huoltajien tavoitettavissa puhelimitse, Wilman tai sähköpostin välityksellä niinä päivinä, jolloin he normaalistikin olisivat yhtenäiskoululla. Rehtori ja koulusihteeri ovat tavoitettavissa pääsääntöisesti virka-aikana. Kouluterveydenhoitaja tekee tilanteen salliessa peruskoululaisten terveystarkastuksia. Lääkärintarkastuksia ei järjestetä, koska lääkärin työpanos tarvitaan terveysasemalla. Akuuteissa sairaustapauksissa voi kääntyä terveysaseman puoleen.

Tilanne on kaikille uusi, emmekä mahdollisesti ole osanneet huomioida kaikkia asioita vielä tässä vaiheessa. Toivomme kaikilta osapuolilta kärsivällisyyttä ja ymmärrystä. Yhdessä selviämme tästä!

 

PÄIVITYS 20.3.2020

Pienimpien koululaisten lähiopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa tarkentuu

Valtioneuvosto on tänään antanut uuden valtioneuvoston asetuksen, jolla muutetaan rajoitusasetuksen 3 §:ää. Muutoksen perusteella kaikilla esiopetuksen, perusopetuksen 1—3 vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat mukaan lukien, on oikeus lähiopetukseen. Muutosasetus tulee voimaan 23.3.2020.

Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista. Linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä. Valtioneuvoston asiasta antamaa asetusta muutettiin 20.3. Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta. Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

Mikäli 0.—3.-luokkalaisen huoltaja haluaa käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, tulee asiasta olla yhteydessä rehtoriin mahdollisimman pian.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi