Valikko

Ajankohtaista / Talousarvio 2020

Talousarvio 2020

Kuhmoisten kunnassa on panostettu viime vuosina lapsiperheiden palveluihin. Tästä osoituksena on uuden hirsipäiväkodin rakentaminen kunnan keskustaan. Tulevana talousarviovuonna merkittävin investointi on uuden koulurakennuksen rakentamisen aloittaminen. Taustalla on nykyisen koulukeskuksen rakennustekniset ongelmat.

Kunnassa on ollut viime vuosina useita kaavahankkeita vireillä.  Satamarinteen kaavahanke on ollut valmistelussa jo useita vuosia ja kaava valmistunee vuoden 2020 aikana. Kaavan valmistuminen tulee yhdistämään keskustan ja sataman yhdeksi kokonaisuudeksi.  Alueen rakentuminen huomioi muun muassa yritystoiminnan ja senioriasumisen mahdollisuudet. Kaavan merkitys onkin keskeinen juuri sijaintinsa vuoksi. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa omakoti-, rivitalo- sekä kerrostalotontteja.

Vuoden 2020 talousarvioraamia laadittaessa käyttötalouden muiden kuin henkilöstökulujen menojen tasoksi määriteltiin vuoden 2019 alkuperäinen talousarvio. Henkilöstökuluihin on lisätty lomarahaleikkauksen osuus, palkkojen sivukulut ovat keskimäärin 25,2 %. Toimintakuluissa vuodelle 2020 on lisäystä 2,1 % vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna. Jämsän kaupungilta ostettavat sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat talousarviossa vuonna 2020 yhteensä 10,2 milj. euroa, joka on 3,9 % suurempi kuin vuoden 2019 talousarvion palvelujen ostot. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu on 350.000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Käyttötalouden tulot ovat 2,8 miljoonaa euroa, tulot pienenee 0,23 %. Puunmyyntituottoja pienennettiin edellisvuodesta yhteensä 40.000 euroa. Puunmyyntituottoja arvioidaan vuonna 2020 saatavan yhteensä 300.000 euroa. Talousarviossa vuokratuotot ovat lisääntyneet 34.830 euroa.

Talousarvion vuosikate on 1.292.340 euroa ja talousarvio vuodelle 2020 on 98.530 euroa ylijäämäinen.

Merkittävimmät investoinnit vuonna 2020 ovat uuden koulurakennuksen rakentamisen aloittaminen, talousarviovuonna tähän on varattu 1.255.000 euroa. Kiinteistöjen osalta koulun lisäksi tehdään korjauksia ja saneerausta terveysasemalla ja Päijännekodilla 215.000 eurolla. Kiinteistöjen investoinnit ovat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Laitostoiminnan ja yleisten alueiden ja liikenneväylien vuosittaiset parannusinvestoinnit ovat yhteensä 501.830 euroa. Loput pienemmät investoinnit ovat yhteensä 259.000 euroa. Vuonna 2020 investointi-hankkeiden yhteismäärä on 2.230.830 euroa.

Valtuusto päätti kunnan verotulojen korottamisesta 28.10.2019 pidetyssä kokouksessa. Kunnan tuloveroa korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä ja kaikkia kiinteistöveroryhmiä 0,1:llä. Verotulojen kasvu on korotusten jälkeen 6,54 %:a. Korotusten vaikutus euroina on n. 570.000 euroa. Valtionosuuden kasvu on 6,9 %. Peruspalveluiden valtionosuus on pienentynyt edelleen, mutta valtionosuuksiin on tullut uusi erä ”veromenetysten kompensaatiot vuosina 2010 – 2020”, joka Kuhmoisten kunnan osalta on yhteensä 1,2 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden perinnäksi on arvioitu 20.780 euroa. Kunnan lainakanta on alentunut ja pitkäaikainen lainakanta loppuvuonna on 418.000 euroa. Lyhytaikaista lainaa kunnallamme on 2,8 miljoona talousarvion tekohetkellä. Talousarviovuonna ei oteta pitkäaikaista lainaa ja vanhoja lainoja lyhennetään 47.000 euroa.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi