JOS SINULLA ON VAKAVIA HENGITYSTIETULEHDUKSEN OIREITA TAI YLEISTILAN LASKUA, PYYDÄMME ENSISIJAISESTI OLEMAAN PUHELIMITSE YHTEYDESSÄ AJANVARAUSNUMEROON 020 638 3251
Valikko

Ajankohtaista / KUHMOISTEN KUNNAN JOHTORYHMÄN TIEDOTE

KUHMOISTEN KUNNAN JOHTORYHMÄN TIEDOTE

Valtakunnallinen ja paikallinen tilanne koronaviruksen ja siihen varautumisen suhteen on muuttunut nopeasti. Olemme kaikki uuden tilanteen edessä, joka velvoittaa toimimaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Valtioneuvosto on tehnyt 16.3. ratkaisun, jonka mukaan Suomessa vallitsee poikkeusolot ja valmiuslaki otetaan käyttöön. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4. saakka ja mahdollisista jatkotoimista tiedotetaan myöhemmin. Kuhmoisten kuntaa, kunnan henkilöstöä ja kuntalaisia koskevat linjaukset pitävät sisällään seuraavat toimet:

-Yhtenäiskoulu siirtyy etäopetukseen hallituksen linjauksen mukaisesti 18.3.-13.4. Etäopetus koskee koko koulua, mutta poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Yhtenäiskouluun liittyvän tiedotuksen hoitavat rehtori ja sivistystoimenjohtaja.

-Päiväkoti pysyy toistaiseksi auki normaalisti. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. THL:n suositusten mukaisesti kehotamme kuitenkin välttämään riskiryhmään kuuluvien isovanhempien käyttämistä lastenvahteina. Varhaiskasvatukseen liittyvän tiedotuksen hoitavat varhaiskasvatuksen esimies ja sivistystoimenjohtaja.

-Kuhmoisten kunta sulkee valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Kuhmolan, kirjastot, kuntosalin, liikuntasalin, toimintakeskus Tekevän sekä nuorisotilan 13.4. asti. Lisäksi myös työväenopiston ja musiikkiopiston toiminta keskeytetään 13.4. asti. Lisätietoja antaa tarvittaessa sivistystoimenjohtaja.

-Julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Valtioneuvosto suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

-Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kunnalliset luottamushenkilöt.

-Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä. Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapaus-kohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

-Kunnanvirasto pidetään toistaiseksi avoinna, mutta asiakkaita pyydetään mahdollisuuksien mukaan asioimaan paikalla vain välttämättömissä tilanteissa. Pyrimme hoitamaan asioita puhelimella ja sähköpostilla. Erilaisten lomakkeiden ja muun paperipostin voi palauttaa kunnanviraston posti-laatikkoon.

-Tekniseen toimeen tuleva välttämätön asiointi vain ajanvarauksella sopimuksen mukaan. Puhelinnumero 040 359 4547.

-Vain välttämättömät työ- ja virkamatkat toteutetaan. Matkoilla vältetään julkisten kulkuneuvojen käyttöä. Kokoukset pyritään järjestämään etänä.

-Ulkomailta palaavien henkilöiden on tutustuttava THL:n suosituksiin ja oltava yhteydessä terveys-asemalle ennen töihin, kouluun, päiväkotiin tai perhepäivähoitoon menoa. Terveysviranomaiset antavat ohjeet mahdolliseen karanteeniin liittyen.

-Kotona on pysyttävä myös, jos kärsii Korona-virukseen viittaavista oireista mm. yskä ja kuume. Esimiehen luvalla kunnan työntekijän sairauspoissaolon kesto voi olla korkeintaan 5 päivää.

-Kunnan päätöksenteon kannalta olennaiset kokoukset pyritään järjestämään sovitun aikataulun mukaan. Kokoukset järjestetään mahdollisimman väljissä tiloissa, etäyhteyksien mahdollisuus selvitetään. Noudatamme hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Kättelykielto on voimassa toistaiseksi. Riskiryhmiin kuuluvat päättäjät voivat käyttää omaa harkintaansa osallistumisen suhteen. Tarvittaessa paikalle kutsutaan varajäsen.

-Kunnan henkilöstöä voidaan tarvittaessa määrätä normaaleista poikkeaviin työtehtäviin työnantajan parhaaksi katsomalla tavalla.

-Kunta määrää ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

-Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja am-mattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Kunta seuraa aktiivisesti koronavirus tilanteen kehittymistä tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Kunta tiedottaa tilanteen kehittymisestä ja sen vaikutuksista kunnan toimintaan. Koronavirukseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä kunnan johtoryhmän jäseniin.

Jos sinulla on hengitystietulehduksen oireita, pyydämme ensisijaisesti olemaan puhelimitse yhteydessä terveysaseman ajanvarausnumeroon 020 638 3251

Kiireettömiä aikoja ei nyt varata ja osa ajoista perutaan. Vältetään tarpeetonta kulkua vastaanotolle. Osa ensi viikon varatuista kontrolliajoista voidaan hoitaa puhelimitse käyntien sijaan.

Velvoitamme kaikkia noudattamaan annettuja linjauksia. Pidetään huoli itsestämme ja läheisistämme!

Kuhmoisissa 17.3.2020 Kuhmoisten kunnan johtoryhmä

Anne Heusala Kunnajohtaja 040 718 5959

Sanna Luukkanen Hallintojohtaja 040 091 5660

Mikko Latvala Sivistystoimenjohtaja 040 182 2402

Arto Kummala Kehittämisasiamies 040 685 1932

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi