Valikko

Ajankohtaista / Yksinyrittäjä hae korona-avustusta täältä! Tukien hakeminen on käynnissä 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjä hae korona-avustusta täältä! Tukien hakeminen on käynnissä 30.9.2020 saakka.

Hyvä yksinyrittäjä!

Yksinyrittäjän koronatukirahaa on vielä hyvin tarjolla joten kannattaa tutsutua hakemusehtoihin ja hakea tukea!

Yksinyrittäjän korona-avustuksen haku on auennut Kuhmoisissa 16.4.2020. Tukea voi hakea yksinyrittäjä, jonka yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus.

Kuhmoisten kunta on käynnistänyt tukipäätösten tekemisen ja maksatuksen 6.5.2020 ja tukipäätöksiä tehdään viikottain.

Avustus on tarkoitettu yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.

Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Korvauksen on tarkoitus tukea yksinyrittäjän selviytymistä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.

Kuntien myöntämää yksinyrittäjän korona-avustusta voivat Kuhmoisten yksinyrittäjät hakea tämän sivun alareunassa olevalla hakulomakkeella tai pyytämällä hakulomakkeen osoitteesta arto.kummala@kuhmoinen.fi tai soittamalla numeroon 040 685 1932. Muistathan, että avustus haetaan siitä kunnasta, joka YTJ-järjestelmän mukaan on yrityksen kotikunta.

Päätoimiselle yksinyrittäjälle

Hakijan yritystoiminnan on oltava päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus-numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten, yrityksen tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Jos yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa hän työskentelee päätoimisesti. Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät siis ole palkansaajan asemassa (työsuhteessa), mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Tuki ei sovellu yrityksiin, joissa on palkattua työvoimaa.

Avustusta voidaan myöntää yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceyrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yrityksen taloudellisen tilanteen heikentyminen

Taloudellisen tilanteen katsotaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Lisäksi edellytetään, että yksinyrittäjällä on edellytykset kannattavaan toimintaan.

Jos yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Hakemukseen on liitettävä tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Yritystoiminnan tulee jatkua myös koronaepidemian jälkeen. Hakemuksessa on kuvattava, miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Tuki kuntien kautta valtiolta

Maan hallitus linjasi kehysriihessään 8.4.2020, että yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta kohdennetaan 250 milj. euroa. Ensimmäisessä vaiheessa käytössä on 100 miljoonaa euroa, jonka työ- ja elinkeinoministeriö on laskennallisesti jakanut kunnille suhteessa niiden yksinyrittäjien määrään.

Kuhmoisissa yksinyrittäjien tukisumma on 134 689 euroa ja tilastokeskuksen tiedon mukaan Kuhmoisissa oli vuoden 2018 lopussa 108 yksinyrittäjää. Ikävä kyllä myönnetystä tukisummasta ei tule riittämään kaikille yksinyrittäjille. Kuhmoinen kunnan saamien tietojen mukaan valtion ensivaiheessa maksama avustussumma on noin 27 000 euroa ja loput 108 000 euroa maksetaan toukokuun loppupuolella.

Kenelle yksinyrittäjätukea ei voi myöntää?

Ministeriö on linjannut, että yksinyrittäjäavustusta ei voi saada alkutuotannon sekä kalastus- ja vesiviljelyn alalla toimivat yrittäjät, sillä de minimis -asetusta ei sovelleta alkutuotantoon. Lisäksi maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla toimiviin yrityksiin asetusta sovelletaan rajoitetusti.

 

Korona-avustushakemuksen toimittaminen

Huom! Muistathan allekirjoittaa hakemuksen!

Hakemus toimitetaan liitteineen Kuhmoisten kuntaan joko sähköisesti osoitteeseen: arto.kummala@kuhmoinen.fi tai postitse osoitteeseen Kuhmoisten kunta/korona-avustus, Toritie 34 A, 17 800 Kuhmoinen

lataa hakemus tästä:

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot:

Arto Kummala

kehittämisasiamies

Kuhmoisten kunta

040 685 1932

arto.kummala@kuhmoinen.fi

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi