Valikko

Ajankohtaista / Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen tiedotus hinnanmuutoksista

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen tiedotus hinnanmuutoksista

Tiedotus hinnanmuutoksista

Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta on päättänyt 22.11.2017 § 47 uusista kunnan järjestämästä jätehuollosta perittävistä vuosimaksuista ja Himoksen alueen asemakaava-alueiden jätemaksuista.

Vuositaksojen tarkistus on tullut ajankohtaiseksi perusmaksun osalta. Sillä rahoitetaan mm. vaarallisen jätteen jätehuolto vastaanotosta loppukäsittelyyn ja lisäksi kuljetushinnat ovat nousseet. Korotus vaikuttaa muihinkin vuosimaksuihin vastaavalle summalla korottavasti. Samalla tehtiin keräysjärjestelmän muutoksesta johtuvat tarkistukset taksoihin.

Himoksen alueen taksoihin tehtiin teknisluonteinen tarkistus.

Lisäksi energiajätteen erilliskeräys lopetetaan hyöty- ja aluekeräyspisteillä 1.1.2018. Ener-giajäte laitetaan jatkossa kiinteistön omaan poltettavan jätteen astiaan.

Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2018.

Jätetaksat ovat nähtävillä 04.12.2017 - 03.01.2018 välisen ajan Jämsän kaupungin ja Kuh-moisten kunnan ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla sekä Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen verkkosivuilla.

Johtokunnan päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 03.01.2018.

Lisätietoja: liikelaitosjohtaja Tarja Kuisma p. 0405838699, tarja.kuisma@jamsa.fi tai jätehuol-topäällikkö Isto Vaheri p. 0408418958, isto.vaheri@jamsa.fi.

Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta

Pöytäkirjanote 22.11.2017 § 47

Liite 1: Himoksen alueen asemakaava-alueiden jätemaksut

Liite 2: Kunnan järjestämästä jätehuollosta perittävät vuosimaksut - Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan jätemaksutaksa

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi