Valikko

Ajankohtaista / Kuhmoisten kunnan tilinpäätös 2020

Kuhmoisten kunnan tilinpäätös 2020

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Tilinpäätös 2020

Kuhmoisten kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen 429 139,69 euroa ja edellisiltä vuosilta taseessa on ylijäämää 5,9 miljoonaa euroa. Syksyllä 2020 muutetun talousarvion ylijäämä oli 236 750 euroa. Tilikauden tulos oli 888 756,39 euroa, josta tehtiin purettavan koulurakennuksen arvonalentuminen 459 616,70 euroa. Kunnanhallitus teki päätöksen arvonalentamisesta 1.3.2021. Tilinpäätöksen ylijäämä toteutui budjetoitua isompana lähinnä valtion tekemien koronatukitoimien ansiosta. Käyttötalouden toimintatuotot ylittyivät 98 602,61 euroa ja verotulot ylittivät talousarvion 270 240,68 eurolla. Valtionosuudet alittivat muutetun talousarvion 28 634 eurolla, valtionosuuksia lisättiin muutetussa talousarviossa 576 310 euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli 5 053,33 euroa budjetoitua pienempi. Käyttötalouden toimintakulut alittivat budjetin 313 612,93 eurolla ja poistot 3 237,50 eurolla, poistojen alitukseen vaikutti myös koulurakennuksesta tehty arvonalentuminen. Vuosikate on positiivinen 2 094 328,89 euroa.

Vuoden 2020 investoinnit olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Suurin investointi oli koulurakentamisen aloittaminen, johon käytettiin rahaa kaikkiaan 526 700 euroa. Tilinpäätösvuodelle suunnitellut investoinnit toteutuivat 88,3 prosenttisesti. Kunnan pitkäaikaista lainaa lyhennettiin 47 000 eurolla, pitkäaikaisen lainan pääoma on tilinpäätöksessä 324 000 euroa. Tilinpäätöshetkellä maksuvalmiuteen otettua lyhytaikaista lainaa on 3,5 miljoonaa.

Maailmanlaajuinen korona-epidemia vaikutti kuntien toimintaan lähes koko tilinpäätösvuoden 2020. Pandemia erilaisine rajoituksineen vaikutti myös Kuhmoisten kunnan toimintaan erityisesti sivistystoimessa. Rajoitustoimiin jouduttiin muun muassa koululla, kirjastolla ja liikuntapalveluissa. Kunnan kautta myönnettiin valtion myöntämiä yksinyrittäjien koronatukia paikallisille yrittäjille ja kunta myönsi vuokralaisilleen vuokrahuojennuksia.

Edellisen Suomen hallituksen valmistelema valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistus päättyi 2019. Mikäli uudistus olisi toteutunut esitetyllä tavalla, Kuhmoisten kunta olisi uudistuksen yhteydessä vaihtanut maakuntaa.  Kunta oli kuitenkin etukäteen varautunut uudistuksen kaatumiseen jättämällä hakemuksen Valtioneuvostolle maakunnan vaihtamisesta. Kunnan tekemä hakemus hyväksyttiin ja maakunta vaihtui Keski-Suomesta Pirkanmaalle vuoden 2021 alusta lukien.

Useita vuosia valmisteilla ollut Satamarinteen kaava valmistui loppuvuonna 2020 ja sai lainvoiman 15.1.2021. Alueen valmistuminen tuo kuntaan lisää tonttitarjontaa niin asuin- kuin yrityskäyttöön kuntakeskustaan. Kaava-alueen rakentuminen tulee lisäämään kunnan keskustan alueen palveluita, mahdollisuuksia lisätä työtä paikallisille yrittäjille ja monipuolistaa asumisen mahdollisuuksia. Kunnan merkittävin investointi uuden koulun suunnittelu saatiin valmiiksi. Rakennushankkeen toteutuksella tulee olemaan merkittävä vaikutus kunnan talouteen.

Kuhmoisten kunta on vuoden 2021 alusta lukien Pirkanmaan maakunnan itäisin kunta. Sijaintimme kolmen maakunnan rajalla ei muuttunut. Pirkanmaa sai kuntamme kautta muun muassa merkittävän yhteyden Päijänteeseen ja kansallisesti merkittävän kansallispuiston Isojärven. Kuluvan valtuustokauden strategiassa todetaan, että toimimme edelläkävijänä ja toimimme ennakkoluulottomasti, avoimesti ja luovasti. Yhteisenä tavoitteenamme on, että Kuhmoisten kunta on elinvoimainen ja haluttu asuinkunta. Nettomuuttomme onkin ollut positiivinen jo kahdeksan vuotta. Iso kiitos kuuluu Teille kaikille. Yhteistyössä on voimaa!

Anne Heusala
kunnanjohtaja

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi