Valikko

Ajankohtaista / Kuhmoisten kunta saavutti vuodelle 2020 asetetut energiatehokkuustavoitteet

Kuhmoisten kunta saavutti vuodelle 2020 asetetut energiatehokkuustavoitteet

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kuhmoinen banneri

”Ollaan muutaman vuoden tavoitetta edellä”, todettiin toukokuisessa energia- ja ilmastotyöryhmän kokouksessa, kun viime vuoden energiatehokkuustoimet oli laskettu ja raportoitu.

Kuhmoisten kunta on asettanut 7,5 %:n energiansäästötavoitteen vuodelle 2025 vuoden 2016 tasosta. Vuoden 2020 loppuun mennessä energiansäästöä oli kertynyt 5,3 %. Tavoite tuolle vuodelle oli 4 %, joten tavoite täyttyi kirkkaasti.

Tavoitetta seurataan toteutettujen energiatehokkuustoimien avulla. Toimenpiteistä suuri osa on ollut valaistuksen uusintaa, jossa vanhaa tekniikkaa on uudistettu LED-tekniikalla. Muakana on myös rakenteiden lisäeristyksiä sekä aurinkovoimalaa.

Uusia energia- ja ilmastotoimia kartoitetaan Kuhmoisten kunnassa jatkuvasti. Toimenpiteiden suunnittelussa huomioidaan kustannussäätöjen ja päästöjen vähenemisen lisäksi myös turvallisuus- ja terveysnäkökulmat. Tulevista toimenpiteistä merkittävin tulee olemaan uusi koulukeskus, joka valmistuu syksyksi. Uudessa koulurakennuksessa on panostettu viihtyvyyteen, tilatehokkuuteen ja muunneltavuuteen. Koulun katolle asennetaan myös aurinkovoimala, jolla saadaan tuotettua ympäristöystävällistä sähköä omaan käyttöön.

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat keino saavuttaa Suomelle asetetut energiatehokkuusvelvoitteet ilman uusia lakeja ja pakkokeinoja. Suomessa kunnat ja yritykset ovat lähteneet hyvin mukaan sopimuksiin, ja tulokset ovat vaikuttavia. Vuosittaista energiankäyttöä on saatu tehostettua yhteensä noin 7 TWh:ia, joka vastaa suunnilleen Olkiluoto 1:n vuosittaista sähköntuotantoa. Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt laskivat energiatehokkuustoimien avulla noin 1,6 miljoonaa tonnia.

Kuhmoisten kunta on myös mukana Hinku-verkostossa, jossa tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasota. Tähän mennessä päästöjä on saatu vähennettyä vuodesta 2007 hieman yli 20 %. Töitä on siis vielä kovasti edessä, ja kunta kannustaakin kaikkia mukaan energia- ja ilmastotoimiin. Tehdään tämä yhdessä!

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi