Valikko

Ajankohtaista / Talousarvio 2022

Talousarvio 2022

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Tulevan talousarviovuoden alussa kunta on ottanut käyttöön lähivuosien merkittävimmän investoinnin, eli yhtenäiskoulun rakennuksen. Käytössä olevan liikuntahallin aulatila viimeistellään, viimeistelyyn on varattu 200.000 euroa. Käytöstä poistettu vanha liikuntahalli puretaan vuoden 2022 aikana. Purkuun tarvittavat rahat otetaan käyttömenojen puolelta. Merkittävä investointi on myös Päijännekodin huonejärjestyksen muutos, jonka myötä tehostetun palveluasumisen huonepaikat lisääntyvät. Huonejärjestyksen muutokseen on varattu 90.000 euroa.

Suurin talousarviovuoden investointi on Aurinkorinteen kaava-alueen tieinfran rakentaminen. Rakentamiseen varataan 256.000 euroa. Aurinkorinteen ja Satamarinteen kaavan valmistuminen ja alueiden rakentumisen alkaminen vievät Kuhmoisten keskustan ilmettä hienosti eteenpäin. Kaava-alueille rakentuu omakoti-, rivi- ja kerrostaloasuntoja. Kaava-alueiden rakentuminen tulee lisäämään kunnan keskustan alueen palveluita, mahdollisuuksia lisätä työtä paikallisille yrittäjille ja monipuolistaa asumisen mahdollisuuksia.

Vuoden 2022 talousarvioraamia laadittaessa käyttötalouden menojen kasvuksi arvioitiin 3,35 %. Käyttötalouden kokonaistulot ovat 3,3 milj. euroa ja kokonaismenot ovat 20,2 milj. euroa. Toimintatuotot kasvavat 5,5 %, suurin vaikutus kasvuun on puunmyyntitulot, jotka talousarviossa on 0,5 milj. euroa. Toimintakuluissa vuodelle 2022 on kasvua 1,9 % vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut ovat vuoden 2021 tasolla ja ne ovat talousarviossa 4,8 milj. euroa. Jämsän kaupungilta ostettavat sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat talousarviossa vuonna 2022 yhteensä 10,6 milj. euroa, joka on hieman pienempi kuin vuoden 2021 talousarvioon varattu määräraha.

Verotulot vähenevät ennusteen mukaan 4,8 % vuodelle 2022, muutettuun talousarvioon verrattuna ja verotuloja saadaan talousarvion mukaan 9,2 milj. euroa. Valtionosuudet kasvavat 3,7 % ja valtionosuudet talousarviossa ovat 9,3 milj. euroa. Talousarvion vuosikate on 1.670 000 euroa ja talousarvio vuodelle 2022 on 305 000 euroa ylijäämäinen.

Talousarviovuonna uuden koulun rakentamiseen on varattu 200.000 euroa. Kiinteistöjen osalta koulun lisäksi tehdään korjauksia ja saneerausta yhteensä 175.000 eurolla muissa kiinteistöissä. Kiinteistöjen investoinnit ovat yhteensä 375,000 euroa talousarviovuonna ja koko suunnitelmakaudella 1,3 milj. euroa.

Vuokrakiinteistöjen, laitostoiminnan ja yleisten alueiden ja liikenneväylien parannusinvestoinnit suunnitelmakaudella ovat yhteensä 1,2 milj. euroa. Vuonna 2022 investointihankkeiden yhteismäärä on 802.830 euroa ja koko suunnitelmakaudella 2,5 milj. euroa.

Kunnan pitkäaikainen laina loppuvuonna on 324.000 euroa. Lyhytaikaista lainaa kunnallamme on 8 milj. euroa talousarvion tekohetkellä. Investointien rahoitus toteutetaan ja on toteutettu lyhytaikaisella lainoituksella, talousarviovuonna ei oteta pitkäaikaista lainaa ja vanhaa lainaa lyhennetään 47.000 euroa.

Vuoden 2021 alusta lukien olemme olleet osa kasvavaa ja kehittyvää Pirkanmaan talousaluetta. Kunnan tunnettavuuden lisääminen uuden maakunnan alueella sekä verkostoituminen Pirkanmaan elinkeinoelämän kanssa ovat yksi merkittävä talousarviovuoden 2022 painopistealueista. Elinvoimaohjelma uudistetaan vastaamaan muuttuneen maakunnan tuomiin haasteisiin.

Kunnan SOTE-palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alussa. Tämän siirtymän valmistelu on suureessa roolissa vuoden 2022 aikana. Siirtymä on tehtävä ohjatusti, harkiten ja keskustelleen henkilöstön ja kuntalaisten kanssa. Viestintä on siirtymän onnistumisessa avainasemassa.

Kuntastrategia tullaan uudistamaan vuoden 2022 aikana vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Kuhmoisten talousarvio vuodelle 2022 - YouTube

Valtteri Väyrynen
kunnanjohtaja

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi