Valikko

Ajankohtaista / Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Ukrainan sotaa paenneiden työnteko Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Ukrainan sotaa paenneiden työnteko Suomessa

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Ukrainasta paennut voi aloittaa työnteon heti tilapäistä suojelua haettuaan

 

Sisäministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 8.4.2022 15.18
Tiedote

Tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hän on jättänyt hakemuksensa. Hänen ei siten tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia voidakseen työskennellä. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää.
Jatkossa poliisi tai rajaviranomainen antaa tilapäisen suojelun hakijoille todistuksen hakemuksen rekisteröinnistä. Tilapäistä suojelua aikaisemmin hakeneet voivat tarvittaessa pyytää todistuksen Maahanmuuttovirastolta.

Maahanmuuttovirasto tiedottaa asiakkailleen muutoksesta ja päivittää asiakasohjeensa.
Komissio on täsmentänyt direktiivin tulkintaa
Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäisen suojelun direktiiviin. Direktiivissä lähdetään siitä, että sen alaan kuuluva henkilö saa suojelua. Tästä syystä siinä ei erikseen säädetä suojeluun liittyvien oikeuksien alkamisajankohdasta.

Euroopan komissio on tarkentanut direktiivin tulkintaa siten, että henkilön työnteko-oikeus alkaa siitä hetkestä, kun hän on jättänyt tilapäistä suojelua koskevan hakemuksensa ja saanut hakemuksen rekisteröinnistä todistuksen. Jos myöhemmin todetaan, ettei henkilöllä ole oikeutta tilapäiseen suojeluun, hakemus voidaan hylätä ja työnteko-oikeus peruuttaa.

Suomessa henkilöllä on ulkomaalaislain mukaan oikeus tehdä työtä, jos hänellä on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella. Myöskään ulkomaalaislaissa oikeuden alkamisen ajankohdasta ei säädetä erikseen. Säännöstä on kuitenkin tähän asti tulkittu siten, että työnteko-oikeus alkaisi luvan myöntämisestä. Näin on voitu varmistaa, että henkilöllä on oikeus tilapäiseen suojeluun eikä tilanne myöhemmin aiheuta yllätyksiä työntekijälle tai -antajalle. Oleskelulupaprosessiin kuluva aika on kuitenkin vaikuttanut siihen, milloin henkilö on voinut aloittaa työnteon.

Nyt tehdyn linjauksen pohjalta henkilön työnteko voi alkaa ilman viivettä heti, kun hän on hakenut tilapäistä suojelua. Tämä toteutetaan tulkitsemalla voimassa olevan lain säännöstä direktiivin tavoitteen ja tarkoituksen mukaisesti. Mahdollinen linjausta tukeva ulkomaalaislain muutos tehdään myöhemmin.

Ukrainasta paenneita halutaan auttaa nopeasti uuden arjen alkuun
Tilapäisen suojelun direktiivi on koko EU:ssa käytössä ensimmäistä kertaa. Samalla kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun Suomessa myönnetään tilapäiseen suojeluun perustuvia oleskelulupia. Tilapäiseen suojeluun on liittynyt monia avoimia kysymyksiä, joita viranomaiset ovat ratkoneet tiiviissä yhteistyössä. Käytäntöjä tarkennetaan ja sujuvoitetaan edelleen.

Uusi tilanne vaatii viranomaisilta jatkuvaa tilanteen arviointia ja mahdollisten ongelmakohtien ratkomista. Maahanmuuttovirasto teki jo maaliskuun lopussa teknisiin järjestelmiinsä muutoksia, jotka nopeuttivat tilapäisen suojelun hakemusten käsittelyä. Päätöksen on saanut tiedoksi aiempaa nopeammin. Hakemusten käsittelyä on tarkoitus entisestään nopeuttaa automaation avulla.

Tavoitteena kaikessa toiminnassa on, että Ukrainasta paenneet pääsevät mahdollisimman nopeasti asettumaan osaksi yhteiskuntamme arkea, työelämää ja palveluita.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Kukka Krüger, SM, p. 0295 488 270, kukka.kruger@govsec.fi
erityisasiantuntija Susanna Piepponen, TEM, p. 0295 047 990, susanna.piepponen@gov.fi

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi