Valikko

Ajankohtaista / Tilinpäätös 2022

Tilinpäätös 2022

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kuhmoisten kunnan tilinpäätöksen 2022 tulos on 180.972 euroa alijäämäinen. Edellisiltä vuosilta taseeseen on kuitenkin kertynyt ylijäämää 5,6 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen tulokseen vaikutti olennaisesti loppuvuonna 2022 tullut Jämsän sote-palveluiden ns. loppulasku. Käyttötalouden toimintatuotot olivat 3.319 milj. euroa. Kunnan verotulot, 9.894 miljoonaa euroa, olivat 736.180 euroa arvioitua suuremmat. Valtionosuudet olivat 9.311 miljoonaa euroa ja toteutuivat hieman yli budjetoidun. Rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli 27.222 euroa. Käyttötalouden toimintakulut ylittivät budjetin 1.894.203 eurolla ja poistot alittuivat 239.540 eurolla. Vuosikate on positiivinen 944.487 euroa.

Vuoden 2022 investoinnit olivat yhteensä 963.899 euroa. Suurin investointi oli Aurinkorinteen kaava-alueen tieinfran rakentaminen, johon käytettiin rahaa kaikkiaan 163.374 euroa. Tilinpäätösvuodelle suunnitellut investoinnit toteutuivat 81,9 prosenttisesti. Kunnan pitkäaikaista lainaa lyhennettiin 47.000 eurolla, pitkäaikaisen lainan pääoma on tilinpäätöksessä 429.872 euroa. Tilinpäätöksessä maksuvalmiuteen otettua lyhytaikaista lainaa on 6 miljoonaa.

Vahvan ja laajan valmistelun pohjalta kunnanvaltuusto päätti uuden strategian kokouksessaan 19.09.2022. Kuhmoisten kuntastrategian 2022 – 2035 visio on KUHMOINEN-PÄIJÄNTEEN PARATIISI. Vision mukaan Kuhmoinen on itsenäinen ja elinvoimainen kunta Suomen parhaalla paikalla Päijänteen rannalla, johon on hyvä asettua asumaan. Kunnan luontoympäristöä hyödynnetään hyvinvoinnin, vapaa-ajan ja matkailun lähteenä. Rakennamme virikkeellistä hyvinvoivien ja onnellisten asukkaiden yhteisöä, jossa kannustetaan yrittäjyyteen ja rohkeisiin innovaatioihin. Kuhmoisissa on asukaslukuun nähden kattavat ja sujuvat palvelut. Kunnassa on tarjolla elämisen ja asumisen mahdollisuuksia keskustasta kyliin.

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Strategian tavoitteita toteuttavat toimenpiteet viedään vuosittain talousarvioon ja niiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Strategiaa toteutetaan myös muilla ohjelmilla ja suunnitelmilla, kuten elinvoimaohjelmalla ja hyvinvointisuunnitelmalla. Strategiaa uudistetaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran valtuustokaudessa. Valtuusto arvioi strategian toteutumista valtuustokauden puolivälissä ja tekee tarvittavat tarkennukset sisältöihin

Valtteri Väyrynen
kunnanjohtaja

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi