Valikko

Palvelut / Asuminen ja rakentaminen

Maksut ja taksat

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Jätehuolto 

Jätemaksutaksat Kuhmoisten kunnassa

Rakennusvalvonnan palvelutaksa

 • Arkisto- ja kopiointipalveluista perittävät maksut
 • Erinäisistä muista toimenpiteistä perittävät palvelumaksut
 • Valokopiomaksut
 • Muut maksut
 • Lähetysmaksu

Rakennusvalvonnan palvelutaksa PDF-tiedosto

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet

 • Rakennusluvat
 • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
 • Purkamisluvat
 • Maisematyöluvat
 • Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä
 • Voimassa oleviin lupiin liittyvät päätökset
 • Paikan ja korkeusaseman merkitseminen sekä sijaintikatselmus
 • Rakennusrasite, yhdyskuntatekninen laite, veden johtaminen, ojittaminen,
  kiinteistöjen yhteisjärjestely ja luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen
 • Rakennusten kunnossapito sekä luvaton ja luvanvastainen rakentaminen
 • Poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu ja vähäinen poikkeus
 • Muut maksuperusteet ja -ehdot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet PDF-tiedosto

 

Kaavoitus

Kaavoituksen palvelutaksa PDF-tiedosto

 

Vesihuolto

Vesimaksutaksat PDF-tiedosto

 

Maa-ainestaksa

Maa-ainestaksan päivitys PDF-tiedosto

 

Ympäristönsuojelu

 • Maksujen määräytymisperusteet
 • Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut
 • Hakemuksen tai menettelyn laajuudesta johtuvat maksut
 • Maksun alentaminen
 • Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen
 • Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
 • Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
 • Vakuuspäätöksen maksu
 • Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa
 • Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päätttäminen
 • Maksun suorittaminen ja periminen
 • Maksutaulukko

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa PDF-tiedosto

 

Viljelypalsta-alueen säännöt ja varausehdot

Säännöt ja varausehdot

 

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi