Valikko

Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Maksut ja taksat

Maksut ja taksat

Jätehuolto 

Jätemaksutaksat Kuhmoisten kunnassa

Rakennusvalvonnan palvelutaksa

 • Arkisto- ja kopiointipalveluista perittävät maksut
 • Erinäisistä muista toimenpiteistä perittävät palvelumaksut
 • Valokopiomaksut
 • Muut maksut
 • Lähetysmaksu

Rakennusvalvonnan palvelutaksa PDF-tiedosto

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet

 • Rakennusluvat
 • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
 • Purkamisluvat
 • Maisematyöluvat
 • Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä
 • Voimassa oleviin lupiin liittyvät päätökset
 • Paikan ja korkeusaseman merkitseminen sekä sijaintikatselmus
 • Rakennusrasite, yhdyskuntatekninen laite, veden johtaminen, ojittaminen,
  kiinteistöjen yhteisjärjestely ja luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen
 • Rakennusten kunnossapito sekä luvaton ja luvanvastainen rakentaminen
 • Poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu ja vähäinen poikkeus
 • Muut maksuperusteet ja -ehdot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet PDF-tiedosto

Kaavoitus

Kaavoituksen palvelutaksa PDF-tiedosto

Vesihuolto

Taajaman vesihuoltoalue

Pistetaulukko

Käyttömaksut                                   alv 0 %                              alv 24 %

                Vesi                                 2,39 €/m3                           2,96 €/m3
                Jätevesi                            2,73 €/m3                           3,38 €/m3

Perusmaksut

                Vesi:
                Omakotitalo                      48,00 €/vuosi                    59,52 €/vuosi
                Rivitalo                             144,00 €/vuosi                  178,56 €/vuosi
                Kerrostalo                         192,00 €/vuosi                  238,08 €/vuosi

                Jätevesi:                         
                Omakotitalo                      48,00 €/vuosi                    59,52 €/vuosi
                Rivitalo                             144,00 €/vuosi                  178,56 €/vuosi
                Kerrostalo                         192,00 €/vuosi                  238,08 €/vuosi

Jätelietteen vastaanottomaksu               

Umpi- ja sakokaivoliete                     8,92 €/m3                           11,06 €/m3

Liittymämaksut

1. vesiliittymän hinta:

omakotitalot ja rivitalot:

huoneistoja 1 kpl (alv 0 %)             1152,00 €
2.-10. huoneistot (alv 0 %)             1152,00 € + 795,00 €/huoneisto
11. huoneisto ja yli (alv 0 %)           8307,00 € + 665,00 €/huo­neis­to
muut rakennukset (alv 0 %)            90,00 €/piste (pistetaulukko erillisenä liit­tee­nä) 

2. viemäriliittymän hinta:

omakotitalot ja rivitalot:
huoneistoja 1 kpl (alv 0 %)             1152,00 €
huoneistot 2 - 10 (alv 0 %)             1152,00 € + 795,00 €/huoneisto
11. huoneisto ja yli (alv 0 %)           8307,00 € + 665,00 €/huo­neis­to
muut rakennukset (alv 0 %)            90,00 €/piste (pistetaulukko erillisenä liit­tee­nä)

3. vesihuoltotaksan liittymismaksuihin tarkennukset:

1 - 2 huoneiston rakennuksen liittymämaksu veloitetaan taksan mu­kaan
3 - 9 huoneiston rakennuksen liittymismaksuna veloitetaan taksan mu­kai­nen summa x 0,75
Yli 9 huoneiston rakennuksen liittymismaksuna veloitetaan taksan mu­kai­nen summa x 0,6

Rakennusaikainen vesimaksu

4. Ennen vesimittarin asentamista rakennusaikaisesta vedestä peritään ker­ta­mak­su rakentamispäivästä alkaen 0 – 6 kk:n ajalta seu­raa­vas­ti:

 • Omakoti- ja paritalo              70 €
 • 3 - 9 huoneiston rakennus     110 €
 • yli 10 huoneiston rakennus    150 €

5. Jos vesimittaria ei ole asennettu kuuden kuukauden kuluessa, on kertamaksu ra­ken­nus­ai­kai­ses­ta vedestä 6 -12 kk:n ajalta kohdassa 1. mainittu summa 1,5 -ker­tai­se­na.
6. Jos vesimittaria ei ole asennettu 12 kk:n kuluessa, kunta asentaa vesimittarin ja perii asennuksesta aiheutuneet kulut rakentajalta.

Tehinkärjen vesihuoltoalue

Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Vesi- ja viemäriliittymä     

7605,00 €

Kaikkiin ilman ALV:oa mainittuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Arvonlisävero on 1.1.2013 al­kaen 24 %.

Ympäristönsuojelu

 • Maksujen määräytymisperusteet
 • Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut
 • Hakemuksen tai menettelyn laajuudesta johtuvat maksut
 • Maksun alentaminen
 • Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen
 • Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
 • Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
 • Vakuuspäätöksen maksu
 • Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa
 • Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päätttäminen
 • Maksun suorittaminen ja periminen
 • Maksutaulukko

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa PDF-tiedosto

 

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi