Valikko

Kuulutukset / Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosiksi 2022 - 2027 / Kokemäenjoki

Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosiksi 2022 - 2027 / Kokemäenjoki

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmista
vuosiksi 2022 - 2027

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 16.12.2021 Kokemäenjoen tulvariskien
hallintasuunnitelman ja siihen sisältyvän ympäristöselostuksen vuosiksi 2022 - 2027.
Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittävän tulvariskialueen sisältäville
vesistö- tai rannikkoalueille perustuu lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien
hallinnasta. Suunnitelmaan sisältyy myös viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti laadittu
ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselostus.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021.

Nähtävillä pito: Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä 21.12.2021 - 27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue). Tieto kuulutuksesta lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla. Kaikki maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät tulvariskien hallintasuunnitelmat on julkaistu osoitteessa: https://www.vesi.fi/tulvariskienhallinta.

Muutoksenhaku ja valitusaika: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Turussa 21. joulukuuta 2021

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuulutus

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi