Valikko

Kuulutukset / Kuulutus, Lindroosin Sora Oy:lle on myönnetty maa-aineslupa Harjunsalmelle

Kuulutus, Lindroosin Sora Oy:lle on myönnetty maa-aineslupa Harjunsalmelle

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.8.2020 § 46 myöntänyt seuraavan maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan:

Hakija: Lindroosin Sora Oy
Tila: Karhusora 291-404-8-261 ja Karhujoki 291-404-8-313
Sijainti: Harjunsalmi

Maa-aineslupa myönnettiin soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden ajaksi 290 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. Ottamisalueen pinta-ala on 7,37 hehtaaria ja alin ottotaso on N2000 +121,7.

Päätös on nähtävillä 4.9.2020 – 7.10.2020 teknisessä toimistossa, osoite Toritie 34, 17800 KUHMOINEN (2. kerros). Päätökseen voi tutustua myös Kuhmoisten kunnan kotisivuilla www kuhmoinen.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat.

Päätöksen antopäivä on 7.9.2020. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli viimeistään 7.10.2020. Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Mika Kyrö p. 040 024 6453

Kuhmoinen 4.9.2020

Tekninen lautakunta

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi