Valikko

Kuulutukset / Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta / Motorsport Solutions Finland Oy

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta / Motorsport Solutions Finland Oy

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta / Motorsport Solutions Finland Oy

Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on 27.12.2021 antamallaan päätöksellä hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen. Ilmoitus koskee aikavälillä 3.1. - 30.12.2022 Keski-Suomen ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien toimialueilla Jyväskylän, Jämsän, Kangasalan, Keuruun, Kuhmoisten, Luhangan, Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Ruoveden, Tampereen ja Ylöjärven kuntien/kaupunkien alueilla ralliautonvalmistajille sorapintaisilla teillä järjestettäviä ralliautojen kehitystestiajoja

Kuulutus sekä kuulutettava päätös ovat kuulutusaikana 27.12.2021 - 3.2.2022 yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla (https://www.ely-keskus.fi/ > Keski-Suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Jyväskylän, Jämsän, Kangasalan, Keuruun, Kuhmoisten, Luhangan, Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Ruoveden, Tampereen ja Ylöjärven kuntien/kaupunkien yleisissä tietoverkoissa.

Kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 27.12.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta, 3.1.2022. Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 3.2.2022.

Päätöksestä on valitusoikeus (1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, (2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, (3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, (4) toiminnan
sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä (5) muulla asiassa yleistä etua

Kuulutus

Päätös

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi