Valikko

Kuulutukset / Esitys Päijänteen säännöstelyn kalataloudelliseksi velvoitetarkkailuohjelmaksi vuosiksi 2023 – 2035

Esitys Päijänteen säännöstelyn kalataloudelliseksi velvoitetarkkailuohjelmaksi vuosiksi 2023 – 2035

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Esitys Päijänteen säännöstelyn kalataloudelliseksi velvoitetarkkailuohjelmaksi vuosiksi 2023 – 2035

Asia: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimittanut Päijänteen säännöstelyn kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyttäväksi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tarkkailu perustuu vesilain mukaisiin lupapäätöksiin, joissa Kaakkois-Suomen ELY-keskusta (VHO 04/0274/2 ja KHO taltionro 675) on velvoitettu tarkkailemaan säännöstelyn vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Ohjelma: Esitetty tarkkailuohjelma sisältää hauen ja taimenen poikasten luontaisen lisääntymisen seurantaa.

Nähtävänäpito: Tarkkailuohjelma on nähtävänä 30.10. - 6.12.2023 välisen ajan ELY-keskuksen internetsivuilla (https://www.ely-keskus.fi/ely-pohjois-savo) osiossa kuulutukset. Kuulutus on nähtävillä myös Asikkalan, Kuhmoisten, Luhangan, Muuramen, Padasjoen, Sysmän ja Toivakan kuntien sekä Jyväskylän ja Jämsän kaupunkien sähköisellä ilmoitustaululla.

Niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus esittää kirjalliset huomautukset perusteluineen ennen päätöksen tekemistä. Huomautukset ja vaatimukset on toimitettava Pohjois-Savon ELY-keskukseen sähköpostilla (kirjaamo.pohjoissavo(at)ely-keskus.fi) 6.12.2023 klo 16.15 mennessä.

Kuulutus

Liite: Esitys Päijänteen säännöstelyn kalataloudelliseksi velvoitetarkkailuohjelmaksi vuosiksi 2023 – 2035

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi