Valikko

Kunta ja hallinto / Päätöksenteko

Sidonnaisuudet

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan

Sidonnaisuustietoja kootaan seuraavista henkilöistä:

• valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

• kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet

• rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet

• lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

• lautakuntien esittelijät

• kunnanjohtaja

Kuntalain mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä valtuustokauden aikana sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuudet

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi