Valikko

Palvelut / Työllisyyspalvelut

Työnhakijalle

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kunnan tarjoamat työllisyyspalvelut eivät korvaa TE-toimiston palveluita, vaan täydentävät niitä. Joten jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/index.html

Työnsuunnittelijan apu

Palvelu on yksilöllistä tukea ja valmennusta työnhakuun; soveltuvien työtehtävien ja ammattialojen selkeyttämiseen, työpaikan löytämiseen ja työn aloittamiseen. Työllisyyspalvelut tarjoaa keskustelumahdollisuuden ammatillisen suunnan selkeyttämiseen, koulutusvaihtoehtojen ja opiskelumuotojen kartoittamiseen sekä  tarvittaessa opiskelupaikan hakemiseen.

Palvelu voi olla myös tukea työkokeilupaikan löytämiseen ja ammatillisten jatkosuunnitelmien työstämistä työkokeilun aikana. Tavoitteena on löytää keinot, miten soveltuvaksi todettu työ on saavutettavissa työkokemuksen kartuttamisen tai opiskelun kautta.

Työttömän terveystarkastus

Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Omasta työkyvystä huolehtiminen helpottaa uudelleen työllistymistä, työhön palaamista sekä ylläpitää omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Terveystapaamiskäynti terveydenhoitajan vastaanotolla on maksuton. Jatkohoidosta (esim. lääkärin vastaanotto) peritään normaali terveyskeskusmaksu.

Terveystarkastus tehdään Kuhmoisten terveysasemalla (Orivedentie 3). ajanvaraus numerosta 020 638 3251, varattaessa on mainittava että kyseessä on työttömän terveystarkastus.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteistyö (TYP)

Monialainen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden saada palvelua, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työnhakijan palveluntarpeet, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet, ohjaavat palveluun sekä vastaavat suunnitelman etenemisestä.

Palvelu on kohdennettu työhakijoille, jotka:

  • ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden vuoksi yli 300 päivää,
  • 25 – vuotta täyttäneille, joiden työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 12 kk
  • alle 25 – vuotiaille, joiden työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 6 kk

Palkkatuettu työ 

Palkkatuella voi työllistyä kunnan palvelukseen, yrityksiin tai yhdistyksiin. Työjaksoja järjestetään kunnalla ensisijaisesti yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille henkilöille. Palkkatuetun työn ja ohjauksen keinoin tuetaan työnhakijan mahdollisuutta kehittää ammatillisia valmiuksiaan ja osaamistaan sekä tuetaan siirtymään kohti avoimia työmarkkinoita tai opiskelua. Palkkatuetun työn kesto kunnalla on pääsääntöisesti 8 kk, TE-toimiston linjausten ja määrärahojen puitteissa. Palkkatuen määrä perustuu mm. työnhakijan työttömyyden kestoon.

Kunnan palkkatukijaksoilla työtehtävät räätälöidään eri palvelualueille, työnhakijalle soveltuviin tehtäviin. Palkkatuettuun työhön hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan kuntaan.

Yrityksiin ja yhdistyksiin työllistyessä olemme yhteistyökumppani työllistymistä tukevien palvelujen ja palkkatukimahdollisuuksien selvittelyssä. Olemme tarvittaessa tukena työjakson toteuttamisessa ja käynnistämisessä.

Kunnan työllistämisavustus

Kuhmoisten kunnalta on mahdollista hakea palkkatuen päälle maksettavaa yhdistystukea työttömän työnhakijan työllistämiseen.  Avustus on 500 € kuukaudessa.

Lue yhdistystuen hakemisesta lisää avustukset-sivulta

Ota yhteyttä työnsuunnittelijaan, jos olet työllistymässä yhdistykseen.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi