Valikko

Palvelut / Työllisyyspalvelut

Työnhakijalle

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kunnan tarjoamat työllisyyspalvelut eivät korvaa TE-toimiston palveluita, vaan täydentävät niitä. Joten jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

Työmarkkinatorilta voit etsiä työpaikkoja ja muuta tukea työllistymiseen.

Työllisyyskoordinaattorin apu

Palvelu on yksilöllistä tukea ja valmennusta työnhakuun, soveltuvien työtehtävien ja ammattialojen selkeyttämiseen, työpaikan löytämiseen ja työn aloittamiseen. 

Palvelu voi olla myös tukea työkokeilupaikan löytämiseen ja ammatillisten jatkosuunnitelmien työstämistä työkokeilun aikana. Tavoitteena on löytää keinot, miten soveltuvaksi todettu työ on saavutettavissa työkokemuksen kartuttamisen tai opiskelun kautta.

Nuorten, alle 29-vuotiaiden työllistymisen avuksi tehdään yhteistyötä Etsivän Nuorisotyön työntekijöiden kanssa. Etsiviin voi olla yhteydessä myös suoraan muissakin kuin työllistymiseen liittyvissä asioissa.  

Työttömän terveystarkastus

Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Omasta työkyvystä huolehtiminen helpottaa uudelleen työllistymistä, työhön palaamista sekä ylläpitää omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Terveystapaamiskäynti terveydenhoitajan vastaanotolla on maksuton. Jatkohoidosta (esim. lääkärin vastaanotto) peritään normaali terveyskeskusmaksu.

Terveystarkastus tehdään Kuhmoisten terveysasemalla (Orivedentie 3), lähetettä tarkastukseen ei enää tarvita.

Palkkatuettu työ

Palkkatuella voi työllistyä kunnan palvelukseen, yrityksiin tai yhdistyksiin. Työjaksoja järjestetään kunnalla ensisijaisesti yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille henkilöille. Palkkatuetun työn ja ohjauksen keinoin tuetaan työnhakijan mahdollisuutta kehittää ammatillisia valmiuksiaan ja osaamistaan sekä tuetaan siirtymään kohti avoimia työmarkkinoita tai opiskelua. 

Kunnan palkkatukijaksoilla työtehtävät räätälöidään eri palvelualueille, työnhakijalle soveltuviin tehtäviin. Palkkatuettuun työhön hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan kuntaan. Oma palkkatukioikeus (kesto ja työtehtävät) tulee selvittää ensin TE-toimistosta, työllisyys- ja elinkeinokoordinaattori ei näitä tietoja voi puolestasi selvittää. 

Kunnan työllistämisavustus

Kuhmoisten kunnalta on mahdollista hakea palkkatuen päälle maksettavaa yhdistystukea työttömän työnhakijan työllistämiseen.  Avustus on 500 € kuukaudessa.

Lue yhdistystuen hakemisesta lisää avustukset-sivulta

 

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi