Valikko

Kunta ja hallinto / Avustukset ja rahastot

Liikuntatoimen avustukset

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Liikuntatoimen avustusten hakuajat

Liikuntatoimi jakaa avustuksia kaksi kertaa vuodessa kuhmoislaisille ja Kuhmoisissa toimiville urheiluseuroille. Jaettavat avustukset ovat ohjaajapalkkioavustuksia, jotka myönnetään säännöllisistä harjoituksista pidettyjen ohjaajapäiväkirjoihin kertyneiden tuntien perusteella.

Lisäksi  liikuntatoimi myöntää kuhmoislaisille urheiluseuroille koulutusavustuksia ja mahdollisesti muita avustuksia talousarviossa annettujen määrärahojen puitteissa. 

Ensimäisellä vuosipuoliskolla (1.12.-31.5.) käytössä olleet ohjaajapäiväkirjat on palautettava avustuksen myöntämistä varten 10.6. mennessä ja toisella vuosipuoliskolla (1.6.-31.12.) käytössä olleet 10.12. mennessä liikunnanohjaaja Pipsa Suomiselle.

Ohjaajapalkkioavustukseen oikeuttavia ohjaajapäiväkirjoja saa liikuntatoimistosta. 

Koulutusavustuksia haetaan kerran vuodessa ja haku tapahtuu 10.12. tai sitä lähinnä seuraavaan arkipäivään mennessä. 

Liikuntatoimen avustusten jakoperusteet

1. Liikuntatoimi myötää seuraavia avustuksia Kuhmoisten alueella toimivien valtakunnallisiin  urheilujärjestöihin kuuluville seuroille: ohjaajapalkkioavustuksia ja koulutusavustuksia sekä joitakin erityisavustuksia talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

2. Ohjaajapalkkioavustusta myönnetään urheiluseuroille niiden järjestämissä säännöllisissä ja ohjatuissa harjoituksissa pitämien ohjaajapäiväkirjojen perusteella.

3. Ohjaajapalkkioavustusta jaetaan kahdesti vuodessa. Ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 1.12.-30.5. väliseltä ajalta ja toiselta vuosipuoliskolta 1.6.-30.11. väliseltä ajalta.

4. Ohjaajapäiväkirjoina käytetään liikuntatoimistosta saatavia ohjaajapäiväkirjoja tai sähköistä ohjaajapäiväkirjaa, josta näkyy selvästi osallistujien määrä, pidetyt kerrat sekä harjoituksen kesto. Ohjaajapäiväkirjat on täytettävä huolellisesti.

5. Ohjaajapalkkioavustukseen oikeuttavaksi tunniksi katsotaan vähintään 45 minuuttia kestänyt  harjoitus.  Kahdeksi ohjaustunniksi katsotaan vähintään1 tunti 30 minuuttia kestänyt harjoitus. Kaksi tuntia on pisin yhden ryhmän päivittäinen harjoitus, joka oikeuttaa  ohjaajapalkkioavustukseen.  Samassa tilassa ja alueella voidaan pitää harjoituksia ainoastaan yhdelle ryhmälle  kerrallaan.  Poikkeuksena on urheilukenttä ja muu laaja alue sekä koulukeskuksen liikuntasalit, jos ne on jaettu väliverholla kahteen osaan.  Jos alueella tai salissa toimii kaksi ryhmää, tulee ryhmien toiminta olla erillistä sekä itsenäistä ja niillä tulee olla omat ohjaajansa.  

6. Säännöllisiksi harjoituksiksi katsotaan säännöllisesti vähintään joka toinen viikko pidetyt  harjoitukset.  Harjoitustilaisuudet jaetaan yksilölajien harjoituksiin ja joukkuelajien harjoituksiin. Yksilölajeja ovat ammunta, hiihto, moottoriurheilu, naisvoimistelu, kun harjoitetaan  esiintymisryhmää, sulkapallo, suunnistus, taekwondo, tennis ja yleisurheilu. Muut lajit ovat  joukkuelajeja tai niihin rinnastettavia. Yksilölajien listaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Ohjaajapalkkioavustukseen oikeuttavassa harjoituksessa on yksilölajeissa oltava vähintään viisi osallistujaa ja joukkuelajeissa seitsemän osallistujaa. Ohjaaja voidaan laskea  mukaan osallistujiin.

7. Koulutusavustusta myönnetään erityisesti ohjaajien perus- ja jatkokoulutuksen seuroille  aiheuttamiin kuluihin.  Hyväksyttäviä kuluja ovat kurssimaksut, matkat ja kohtuulliset majoitus-  ja ruokailukulut, jos ne eivät sisälly kurssikuluihin.  Seuralle aiheutuneista kuluista on esitettävä  selvitys ennen avustuksen maksamista.

8. Erityisavustuksia voidaan seuroille myöntää valtakunnallisiin ja kansainvälisiin suurtapahtumiin  osallistuvien ryhmien osallistumis- ja matkakuluihin.  Em. suurtapahtumia ovat esim. Suurkisat ja Gymneastrada.  Alustavat esitykset tulisi seurojen tehdä hyvissä ajoin, jolloin erityisavustuksiin voitaisiin varautua talousarviota  laadittaessa.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi