Valikko

Palvelut / Asuminen ja rakentaminen

Jätehuolto

Kuhmoisten kunta vastaa asumisessa syntyvien jätteiden jätehuollosta kunnan alueella. Tehtäviin kuuluu myös jäteneuvonta, hyötyjätteiden kierrätys sekä vaarallisen jätteen jätehuolto.

Kiinteistöt ovat jätelain perusteella velvollisia liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon. Kiinteistön haltija voi liittyä järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin tekemällä sopimuksen jätteen kuljettajan kanssa. Osa jätteistä kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, ja osa jätteistä tulee itse viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Aluekeräyspisteen käytöstä peritään jätepistemaksu niiltä haja-asutusalueen kiinteistöiltä, joilla ei ole jätehuoltomääräysten mukaista jätteenkuljetussopimusta. Jätepistemaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen ja henkilömäärän mukaan.

Jätelainsäädäntö määrää jätehuollon toiminnan tärkeysjärjestystä. Järjestyksessä ensimmäisenä on jätteen määrän vähentäminen. Tähän voi kukin asukas vaikuttaa omilla valinnoillaan. Seuraavaksi tärkein vaihe on uudelleenkäyttö. Ensisijaisesti kannattaa ajatella, voisiko tuotteen käyttää vielä uudelleen. Uudelleenkäytön jälkeen tulee uusiokäyttö. Oikeastaan tuote muuttuu jätteeksi vasta tässä vaiheessa. Uusiokäytössä tuotteen materiaali kierrätetään materiaalina, jos tämä on mahdollista ja järkevää, vasta sen jälkeen tulee energiana hyödyntäminen. Jäljelle jää vielä pieni määrä jätettä, jota ei voida ainakaan vielä hyödyntää. Tämä jäte loppusijoitetaan kaatopaikalle.

Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä säädetään muun muassa kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista sekä jätteiden polttamisesta.

Jätteiden pienerien vastaanotto

Antinkorven jäteasema, Orivedentie 367

Aukioloajat:

Arkitorstaisin klo 15.00 - 17.00.
Kesä - heinäkuussa torstaisin klo 15.00 - 18.00

Antinkorven jäteasemalla otetaan maksutta vastaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä metalliromua.

Polttokelpoinen jäte, rakennusjäte, kestopuu ja muut suuret esineet otetaan vastaan hinnaston mukaisin hinnoin.

HUOM! Vain henkilöauto- ja peräkärrykuormat, tai vastaavat. Yli 4 m3 jätemäärät esimerkiksi Erkki Salminen Oy:lle Jämsänkoskelle.

Risujen keräyspiste

Likimääräinen osoite: Orivedentie 184. Keräyspiste on tien vasemmalla puolella. Karttalinkki

Keräyspisteelle voidaan tuoda risujen lisäksi myös haravointijäte puutarhasta. Syksyisin myös kotitalouksien jäteomenat tuodaan omalle lavalleen.

Keräyspisteen ylläpito: Vesa Lehmussaari, puh. 050 031 7822

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi