Valikko

Palvelut / Kaavoitus

Yleiskaavat

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Päijänteen rantaosayleiskaavan muutos Palvaniemen, Pikku-Tupasalon ja
Aningaistensaaren alueilla

Kuhmoisten kunta ilmoittaa kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.
Suunnittelualueeseen kuuluva Palvaniemen alue sijaitsee Ruolahden kylässä Päijänteen
länsirannalla Tehinselän ja Judinsalonselän välissä. Aningaistensaari sijaitsee Palvaniemen
läheisyydessä sen kaakkoispuolella ja Pikku-Tupasalon saari etelämpänä lähellä Padasjoen rajaa.
Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren kolme lomaasumiselle
varattua rantarakennuspaikkaa mantereelle Ruolahden kylän Palvaniemen alueella
sijaitsevan yhden rantayleiskaavassa osoitetun rantarakennuspaikan jatkoksi ja osoittaa saarten
nykyiset rakennuspaikat maa- ja metsätalousalueiksi. Aluevarausmerkinnäksi kaikille neljälle
Palvaniemen rantarakennuspaikalle esitetään merkintää RA, joka mahdollistaa loma-asumisen
tonteilla.

Aineisto pidetään nähtävänä 30 vrk:n ajan 28.9.2022–28.10.2022 Kuhmoisten
kunnanvirastolla osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen, sekä kunnan Internetsivuilla
osoitteessa www.kuhmoinen.fi. Mahdolliset muistutukset aineistosta tulee jättää
nähtävilläoloaikana osoitteella:

Kuhmoisten kunta
tekninen toimi/kaavoitus
Toritie 34 A
17800 Kuhmoinen
tai sähköpostitse kirjaamo@kuhmoinen.fi

Kaavanlaatija:
Insinööritoimisto Poutanen Oy
Juha Poutanen
Puh. 0400 480338
toimisto@poutanenoy.fi


Kuhmoisissa 28.9.2022


Kunnanhallitus

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet

Kaavakartta 1

Kaavakartta 2

 

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi