Valikko

Palvelut / Kaavoitus

Yleiskaavat

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Päijänteen rantaosayleiskaavan muutos Palvaniemen, Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren alueilla

Kuhmoisten kunta ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulosta, sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

Suunnittelualueeseen kuuluva Palvaniemen alue sijaitsee Ruolahden kylässä Päijänteen länsirannalla Tehinselän ja Judinsalonselän välissä. Aningaistensaari sijaitsee Palvaniemen läheisyydessä sen kaakkoispuolella ja Pikku-Tupasalon saari etelämpänä lähellä Padasjoen rajaa. Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan yksityisen yhtiön omistuksessa. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren kolme loma-asumiselle varattua rantarakennuspaikkaa mantereelle Ruolahden kylän Palvaniemen alueella sijaitsevan yhden rantayleiskaavassa osoitetun rantarakennuspaikan jatkoksi ja osoittaa saarten nykyiset rakennuspaikat maa- ja metsätalousalueiksi. Aluevarausmerkinnäksi kaikille neljälle Palvaniemen rantarakennuspaikalle esitetään merkintää AO/RA, joka mahdollistaa pysyvän tai vaihtoehtoisesti loma-asumisen tonteilla. 

Aineisto pidetään nähtävänä 30 vrk:n ajan 11.5.2022–10.6.2022 Kuhmoisten kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.kuhmoinen.fi sekä Kuhmoisten kunnanvirastolla osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen. Mielipiteet kaavamuutoksesta tulee jättää kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteella Kuhmoisten kunta/kaavoitus, Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen tai sähköpostitse kirjaamo@kuhmoinen.fi

Lisätiedot:
Kaavanlaatija:
Insinööritoimisto Poutanen Oy
Juha Poutanen Puh. 0400 480338 
toimisto@poutanenoy.fi  

Kuhmoisten kunta:
Henna Koskinen
kaavoitusasiantuntija 
henna.koskinen@kuhmoinen.fi 

Kari Ahonen
tekninen johtaja
kari.ahonen@kuhmoinen.fi 

Kaavaluonnos Palvaniemi ja Aningaistensaari

Kaavaluonnos Pikkutupasalo

Kaavaselostus liitteineen

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi