Valikko

Palvelut / Varhaiskasvatus

Kasvun ja oppimisen tuki

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen

Lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa tai hyvinvointinsa edellyttämää tukea varhaiskasvatuksessa. Lapsen tuen tarpeen arviointiin osallistuvat huoltajien ja henkilökunnan lisäksi tarvittaessa muut asiantuntijatahot. Tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan osaamista hyödynnetään tuen tarpeessa olevien lasten erityisopetus- ja kasvatustehtävissä sekä muun henkilöstön konsultoinnissa ja ohjauksessa. Erityisopettaja vastaa lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden ja niiden toteuttamisen arvioinnista ja tukee perheitä erityisen tuen palveluihin hakeutumisessa. Kuhmoisten varhaiskasvatuksen erityisopettaja kuuluu Jämsän alueen moniammatilliseen varhaiskuntoutus- eli vakutiimiin, jossa yhteistyötahoina ovat mm. psykologi, toimintaterapeutti, puheterapeutti, lääkäri ja fysioterapeutti. Perheen voimavaroihin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa yhteistyötahona on kuraattori.

Kuhmoisten kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajana (veo) toimii Tuula-Hannele Jokinen etunimi.sukunimi@kuhmoinen.fi, 040 3582 852.

Varhaiskasvatuksen kuraattori työskentelee päiväkodilla sekä perhepäivähoidossa kerran viikossa. Kuraattorin työ sisältää vanhemmuuden tukemista, asiakastyötä lapsiryhmissä, yhteisön ja ryhmien hyvinvoinnin edistämistä, kehittämis- ja asiantuntijatyötä sekä tarvittaessa työskentelyä kriisiytyneissä tilanteissa. Kuraattori työskentelee lasten kanssa vahvistaen lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia, vuorovaikutus-, tunne ja turvataitoja. Hän on myös mukana tarvittaessa perheiden palavereissa sekä vanhempien tukena lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kuraattori tekee kotikäyntejä tarvittaessa sekä ohjaa perheitä oikeiden palveluiden pariin esim. perheneuvola, sosiaalityö. Kuraattori ohjaa ja konsultoi myös varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Kuhmoisten kunnan varhaiskasvatuksen kuraattori Teija Mäkelä, 

teija.makela[at]pirha.fi puh. 040 1439 342.

Varhaiskasvatusikäisen lapsen palvelupolku

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi