Valikko

Palvelut / Varhaiskasvatus

Kasvun ja oppimisen tuki

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kuhmoisten kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) ostetaan Kangasalan kaupungilta . Varhaiskasvatuksen opettaja käy Kuhmoisten varhaiskasvatuksessa yhden (1) päivän kuukaudessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee konsultoiden päiväkotien ja perhepäivähoidon henkilökuntaa sekä asiakasperheitä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee lapsen kasvuun, kehitykseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa sekä osallistuu varhaiskasvatuksen kehittämiseen kasvun ja oppimisen tuen näkökulmasta. Yhteistyötä tehdään lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhdessä etsitään ratkaisuja lapsiryhmän toimivuuteen, toiminnan sisältöihin sekä yksittäisen lapsen tarpeiden huomioimiseen. Tukitoimet toteutuvat arjessa osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa lapsen kotia lähellä olevassa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Kuhmoisten kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja Johanna Hämäläinen, johanna.hamalainen@kangasala.fi, puh. 050 5810 413

Varhaiskasvatuksen kuraattori työskentelee päiväkodilla sekä perhepäivähoidossa kerran viikossa. Kuraattori työskentelee lasten kanssa pienryhmissä vahvistaen lasten vuorovaikutus-, tunne ja turvataitoja. Hän on myös mukana tarvittaessa lasten palavereissa ja on vanhempien tukena lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa (kotikäynnit tarvittaessa, palaverit vanhempien kanssa, madaltamassa kynnystä perheen ohjaamisessa tukipalveluiden piiriin esim. perheneuvola, sosiaalityö). Kuraattori ohjaa ja konsultoi myös varhaiskasvattajia.

Kuhmoisten kunnan varhaiskasvatuksen kuraattori Teija Mäkelä, teija.makela@kuhmoinen.fi p. 040 1439 342

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi