Valikko

Palvelut / Kaavoitus

Asemakaavat

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Ruokomäen alueen asemakaavan muutos (Meltex Oy Plastics)

Kuhmoisten kunta ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti asemakaavan muutoksen vireilletulosta, sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta (MRA 30 §).

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kuhmoisten kirkonkylän eteläosassa valtatien 24 itäpuolella.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,83 ha. Laadittavan asemakaavamuutoksen tarkoituksena
mahdollistaa Meltex Oy Plastics:n varastoalueen laajentuminen nykyisen tehdasalueen itäpuolelle.

Aineisto pidetään nähtävänä 30 vrk:n ajan 1.2.2023–3.3.2023 Kuhmoisten kunnan
verkkosivuilla osoitteessa www.kuhmoinen.fi sekä Kuhmoisten kunnanvirastolla
osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen. Mielipiteet kaavamuutoksesta tulee jättää
kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteella Kuhmoisten kunta/kaavoitus, Toritie 34 A, 17800
Kuhmoinen tai sähköpostitse kirjaamo@kuhmoinen.fi.

Lisätiedot:

Kaavanlaatija:

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa
Arto Remes
Kuhmoisten kunta:
Henna Koskinen
kaavoitusasiantuntija
Hemmo Saartoala
tekninen johtaja
Kuhmoisissa 1.2.2023

Kunnanhallitus

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi