Valikko

Palvelut / Varhaiskasvatus

Kuntalisä

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Lasten kotihoidon kuntalisä

Kuhmoisten kunta maksaa kotihoidontuen kuntalisää niille perheille, joissa hoidetaan kotona yhtä tai useampaa alle 3-vuotiasta lasta.

Ehdot lasten kotihoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamiseen ovat:

- kuntalisää maksetaan kaikista tukeen oikeuttavista alle 3-vuotiaista lapsista ja että lapsia kotona hoitaa vanhempi
- kuntalisää ei makseta, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa
Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksatus hoidetaan Kelan kautta.

Lasten yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä

Kunta maksaa yksityisen perhepäivähoidon kuntalisää. Kunta maksaa kokopäivähoidosta 217 euroa kuukaudessa (yli 25 h/vko) ja osapäivähoidosta 100 euroa kuukaudessa (alle 25 h/vko) enintään 4,5 lapsesta.

Lapsen huoltaja hakee yksityisen perhepäivähoidon kuntalisää 

vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee lapsen nimi, sotu, vanhempien nimet, kotiosoite sekä yksityisen perhepäivähoitajan yhteystiedot. Hakemus palautetaan varhaiskasvatuksen esimiehelle, joka tekee päätöksen yksityisen perhepäivähoidon kuntalisän myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä.

Hakemus osoitteella:

Varhaiskasvatuksen esimies
Tiina Oksanen
Ansiolahdentie 5
17800 Kuhmoinen
tai
tiina.oksanen@kuhmoinen.fi

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi