Valikko

Palvelut / Ympäristönsuojelu

Lannankäsittelyilmoitus

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1259/2014) mukaan eläinsuojien lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, että siihen voidaan varastoida 12 kk:n aikana kertynyt lantamäärä.

Orgaanisia lannoitevalmisteita ja kuivalantaa, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 tilavuusprosenttia, voidaan varastoida patterissa asetuksessa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Erityisestä syystä lantaa voidaan varastoida myös pellolla  lantapatterissa ja siitä on tehtävä ilmoitus vähintään 30 päivää ennen patterin perustamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä aina kartta, johon merkitään patterin paikka.

Pieniltä kotieläintiloilta, joilla lantaa muodostuu vuodessa enintään 25 kuutiota, lantala ei ole pakollinen. Tällöinkin lanta on kuitenkin säilytettävä tiiviillä alustalla, esim. katetulla siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla. Lantaa ei saa koskaan varastoida suoraan maaperän päällä.

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta

Aumaus-ilmoituslomake

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi