Valikko

Kunta ja hallinto / Avustukset ja rahastot

Yhdistysten palkkatuki

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Kuhmoisten kunnan yhdistystuki pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella työllistäville yhdistyksille

 1. Tuen saaja on rekisteröity yleishyödyllinen kuhmoislainen tai Kuhmoisissa toimiva yhdistys.
 2. Yhdistys työllistää kuhmoislaisen, korkeimpaan palkkatukeen oikeutetun työttömän työnhakijan (lisätiedot henkilön palkkatukioikeudesta antaa TE-toimisto).
 3. Työntekijän kokonaispalkkakustannusten tulee muodostua vähintään palkkatuen, kunnan avustuksen sekä yhdistyksen saaman muun mahdollisen palkka-avustuksen suuruiseksi. Yhdistys vastaa työllistettävän henkilön henkilösivukuluista. Kunta voi tarvittaessa edellyttää yhdistystä toimittamaan selvityksen suoritetuista työnantajamaksuista.
 4. Yhdistystuki on määrältään 500 €/kk, sitä voi hakea vähintään 4 kuukautta kestäviin työsuhteisiin ja sitä voidaan myöntää saman henkilön palkkakustannuksiin enintään työssäoloehdon täyttymiseen vaadittavaksi minimiajaksi, voimassaole-van lainsäädännön mukaan.
 5. Yhdistystukea ei makseta, jos kunta osallistuu kyseisen henkilön palkkakustannuksiin muulla tavoin.
 6. Yhdistystukea maksetaan samalle yhdistykselle vain yhdestä työntekijästä kerrallaan, mutta työntekijän vaihtuessa tukea voidaan maksaa päällekkäin kahdesta työntekijästä korkeintaan yhden kuukauden ajan.
 7. Yhdistyksen tulee noudattaa alan työehtosopimusta, työajan tulee olla vähintään 80 % täydestä työajasta.
 8. Yhdistystukea haetaan kirjallisesti kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Hakemukseen tulee liittää kopio työsopimuksesta ja palkkatukipäätöksestä sekä tieto mahdollisesta muusta palkka-avustuksesta.
 9. Avustusta maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta. Mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, avustusta maksetaan vain siltä ajalta kuin työsopimus on ollut voimassa. Työsuhteen keskeytymisestä on ilmoitettava kirjallisesti heti Kuhmoisten kunnalle. Mahdollisesti maksettu perusteeton avustus peritään takaisin.
 10. Jos palkkatuella työllistetty saa työtä vapailta työmarkkinoilta, työsuhde voidaan keskeyttää, mutta jo maksettua tukea ei peritä takaisin. Uudesta työsuhteesta tulee esittää joko työsopimus tai työntekijän palkanneen työnantajan todistus työllistämisestä.
 11. Yhdistystukea voidaan maksaa kuluvan kalenterivuoden talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa.

kaavake 

Lisätietoja tuen hakemisesta saa kunnan elinkeino- ja työllisyyskoordinaattori Tiina Saranhelmeltä sähköposti etunimi.sukunimi@kuhmoinen.fi puh. 040 6851932.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi