Valikko

Palvelut / Asuminen ja rakentaminen

uudet liikennemerkit.jpeg

Uusi tieliikennelaki 1.6.2020

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Alla esitellään uuden tieliikennelain keskeisimpiä muutoksia tiivistettynä eri liikkumismuotojen osalta. Tutustuthan! Uusi tieliikennelaki on hyvä tilaisuus kerrata liikennesääntöjä kokonaisuudessaan. Voit hyödyntää loppuun koottuja aineistolinkkejä lisäopiskelun tueksi.

TEE LIIKENNEMERKKITESTI TÄÄLLÄ > > >

ENNAKOI, HUOMIOI MUUT TIELLÄLIIKKUJAT JA KÄYTÄ AJONEUVOA OIKEIN
• Uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.
• Käytännön esimerkki ennakoinnista on toiminta suojatien läheisyydessä:
Vanhassa laissa oli kirjaus, että kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Uudessa laissa asia on kirjattu siten, että esteetön kulku on annettava jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

USEITA UUSIA LIIKENNEMERKKEJÄ
• Uusia liikennemerkkejä otetaan käyttöön noin 50 kappaletta
• Uusien liikennemerkkien lisäksi useita vanhoja liikennemerkkejä on päivitetty.
• Ole tarkkana. Monella liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä koskevalla muutoksella on vuosien siirtymäaika. Siirtymäaikana tien päällä tulee näkymään sekaisin uusia ja vanhoja merkkejä ja merkintöjä, mikä vaatii jokaiselta liikkujalta erityistä valppautta!

KELTAINEN SULKUVIIVA MUUTTUU VALKOISEKSI
• Nykyiset keltaiset sulkuviivat, varoitusviivat ja sulkualueet muutetaan valkoisiksi, kuten pääosassa Eurooppaa. Valkoiset tiemerkinnät edistävät osaltaan liikenteen automatisaatiota, sillä ne ovat konenäöllä helpommin luettavissa kuin keltaiset merkinnät.
• Sulkuviivan värin muuttuminen ei vaikuta sen merkitykseen. Jatkossakaan ajoneuvo ei saa ylittää ajosuunnalleen tarkoitettua sulkuviivaa, eikä ajaa sen päällä.

VAPAUTTA KAISTANVALINTAAN KÄÄNNYTTÄESSÄ
• Uudessa tieliikennelaissa sallitaan risteyksestä poistuminen sopivinta ajokaistaa käyttäen, jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja. Kääntyjän pitää kuitenkin ottaa muu liikenne huomioon ja hän on vastuussa siitä, että kääntyminen on turvallista.
• Jos liikennettä on runsaasti, turvallisinta on edelleen valita lähin kaista.

VASEMMALLE PYSÄKÖINTI
• Taajamien kaksisuuntaisilla teillä sallitaan pysäköinti ja pysäyttäminen myös vasemmalle puolelle tietä. Pysäköi vasemmalle puolelle tietä ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna, eikä haittaa muita tienkäyttäjiä.
• Tiedosta mahdollisesti muuttuvat olosuhteet jo pysäköidessä, jotta vältyt hankalilta tilanteilta lähtiessäsi parkista pois.
• Huom. Olemassa olevat pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat kiellot ovat kuitenkin edelleen normaalisti voimassa molemmille puolille tietä pysäköidessä.

KAISTOJEN YHDISTYMINEN ELI VETOKETJUPERIAATE
• Uusi merkki kertoo kaistojen yhdistymisestä.
• Yhdistyvälle kaistalle siirrytään vuorotellen niin sanotun ”vetoketjuperiaatteen” mukaisesti. Ennakointi ja riittävät turvavälit lisäävät tilanteessa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta: hidasta ennen kuin siirrät autoasi sivusuunnassa!

TALVIRENKAIDEN KÄYTTÖ KELIPERUSTEISEKSI
• Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos keli sitä edellyttää. Tämänkin suhteen kuljettajalta odotetaan entistä enemmän harkintaa ja ennakointia.
• Aja vain kunnon kumeilla ja ota urasyvyyden tarkistus tavaksi. Huomioi, että myös moottoripyörällä ja mopolla on talvirengasvaatimukset!

MUUTOKSIA NOPEUSRAJOITUKSIIN
• Uuden tieliikennelain myötä paketti-, ruumis-, huolto- ja enimmäismassaltaan enintään 3500 kg matkailuautoilta poistuu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus. Niillä noudatetaan tie- tai aluekohtaisia nopeusrajoituksia, kuten henkilöautoilla.
• Yli 3500 kg matkailuauton suurin sallittu nopeus on lähtökohtaisesti 80 km/h.
• Kevytperävaunua vetävän henkilö- tai pakettiauton suurin sallittu nopeus on 100 km/h.
• Helpoiten nopeuden pystyy tarkastamaan rekisteröintitodistuksesta tai Traficomin Oma asiointi -palvelusta.
• Tielle voidaan asettaa vähimmäisnopeus. Tielle voidaan asettaa vähimmäisnopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä. Näin rajoitetulla tiellä tai kaistalla ei saa ajaa ajoneuvolla, jonka rakenteellinen nopeus on alle merkillä osoitetun vähimmäisnopeuden. Vähimmäisnopeusmerkin on tarkoitus pitää tietyn luokan ajoneuvot poissa tietyiltä teiltä tai kaistoilta.

LIIKENNEVIRHEMAKSU KORVAA RIKESAKON
• Tieliikenteen rikesakot muuttuvat hallinnollisiksi maksuseuraamuksiksi eli liikennevirhemaksuiksi. Hallinnollisten maksuseuraamusten prosessi eroaa ja eriytyy rikosprosessista.
• Uudistus tuo mukanaan myös ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun. Ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun erottaa liikennevirhemaksusta osittain sen erilaisten valvontakeinojen lisäksi se, että ajoneuvokohtaisesta liikennevirhemaksusta vastaa ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja, haltija, tilapäinen käyttäjä tai käyttövastaava.
• Liikennevirhemaksut voivat vaikuttaa ajo-oikeuteen, jos kyse on toistuvista rikkomuksista.

POLKUPYÖRÄILYYN LIITTYVÄT UUDET LIIKENNEMERKIT:
• Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. 
Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää. Tällä merkillä varustettu pyörätien jatke on aina rakenteellisesti korotettu. Pyörätien jatkeen merkitsemiseen on annettu kahden vuoden siirtymäaika eli tänä aikana pyöräliikenteen väylien merkinnät eivät ole välttämättä ajan tasalla. Erityisesti risteyksissä tarvitaan siis varovaisuutta ja ennakoivaa ajotapaa!
• Pyöräkaista.
Pyöräkaista voidaan jatkossa merkitä myös liikennemerkillä, kun tähän saakka on ollut vain ajoratamerkintä.
• Yksisuuntaisen tien ja kielletyn ajosuunnan liikennemerkin yhteydessä voidaan käyttää lisäkilpeä, joka sallii kaksisuuntaisen polkupyöräliikenteen.
• Pyöräkatu (kuva 4) ja sen päättymismerkki. Kun ajoneuvolla ajetaan liikennemerkillä osoitetulla pyöräkadulla, on polkupyöräilijälle annettava esteetön kulku. Ajoneuvolla ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.
• Uudet pyöräilyn opastusmerkit.
Yksi uusista opastusmerkeistä on pyöräilyn suunnistustaulu, joka näyttää pyöräliikenteen reittinumeron, etäisyydet ja suunnat ja seuraaviin merkittäviin kohteisiin. Opastusmerkin avulla pyöräilijä ehtii varautumaan mahdolliseen käännökseen hyvissä ajoin ennen risteystä.

Pyöräteiden jatkeet sekä kaksisuuntaisuuden merkitseminen
• Pyöräteiden jatkeet merkitään jatkossa vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittävää kohtaan on merkitty liikennemerkillä (kolmio, stop tai väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa). Siirtymäaika pyöräteiden jatkeiden merkitsemisen suhteen on 2 vuotta.
• Pyörätiet ovat lähtökohtaisesti yksisuuntaisia, ellei niitä ole merkitty kaksisuuntaisiksi. Kaksisuuntaisuus merkitään lisäkilpenä pyörätien liikennemerkin ja väistämismerkin yhteyteen. Siirtymäaika lisäkilpien merkitsemiseen on 7 vuotta, joten varovaisuutta ja ennakoivaa ajotapaa tarvitaan tämänkin suhteen.

Polkupyörän ja pyöräilijän varusteet
• Polkupyörässä pitää olla jatkossa myös taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin, kun pyörällä ajetaan tiellä hämärän aikaan tai, kun näkyvyys on muuten huonontunut.
• Vaihtoehtona sille, että valaisin kiinnitetään polkupyörään, voidaan valaisin kiinnittää myös esim. kypärään.

Polkupyörän kuljettaminen
• Sekä pyöräkaistalla ajavan että pyöräkaistan viereistä kaistaa ajavan on väistettävä pysäkiltä lähtevää bussia.
• Jos polkupyörällä ohitetaan linja-autopysäkki oikealta, on linja-autosta poistuville annettava esteetön kulku.

LISÄAINEISTOJA:
Finlex
Traficom tieliikennelaki2020
Liikenne- ja viestintäministeriön Impulssi-podcast
Liikenneturvan liikennemerkkivisa
Testaa tietämyksesi: liikennemerkkitesti
Opettajille ja liikennekasvattajille suunnattu webinaari kävelyn ja pyöräilyn liikennesäännöistä
Ikääntyneille suunnattu Liikenneturvan etäluentosarja uudesta tieliikennelaista
Webinaaritallenne Tieliikennelaki-koulutuksesta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustoimijan sivuilla

MOOTTORIPYÖRÄLLÄ LIIKENTEESSÄ
Moottoripyöräilyssä olennaista ovat nopeuden sovittaminen tie- ja liikenneolosuhteisiin, vuorovaikutus muun liikenteen kanssa, oikeat ajovarusteet ja harjoitellut pyörän hallintataidot.
Ennen moottoripyöräkauden käynnistämistä:
• Kertaa ajotekniikka.
• Tarkista moottoripyörän kunto (erityisesti jarrujen toimivuus ja renkaiden kulutuspinta).
• Tarkasta rengaspaineet -> lisäämällä rengaspainetta kylmällä kelillä pyritään takaamaan renkaan riittävä kuormankantokyky.
Liikenteessä:
• Alkukautena hyvä muistaa, että viileä ilma tai pitkä ajaminen hidastavat kuljettajan reaktionopeutta huomaamatta.
• Taajamassa etäisyyden on oltava metreinä vähintään puolet käytetystä nopeudesta, ajallisesti noin kaksi sekuntia.
• Maantiellä etäisyyden on oltava sama metreinä kuin ajonopeus, ajallisesti noin neljä sekuntia.
• Näe ja näy liikenteessä!

VINKKEJÄ SÄHKÖPOTKULAUTAILUUN
Moni on jo törmännyt liikenteessä sähköpotkulautoihin. Uudet liikkumistavat tarjoavat käteviä tapoja liikkua
paikasta toiseen, mutta herättävät myös huolta.
Ota huomioon sähköpotkulautaillessa:
• Tiedä millä liikut – selvitä laitettasi koskevat säännöt, rajoitukset ja oikeudet ennen kuin lähdet liikenteeseen.

o Esim. vuokrauskäytössä olevien sähköpotkulautojen enimmäisnopeus usein 25 km/h → niillä ei saa ajaa jalkakäytävällä.
o Harjoittele turvallisessa paikassa, jotta pystyt pysäyttämään laudan tarpeen vaatiessa.

• Lähde liikenteeseen vain selvänä ja muista kypärä.
• Muista oikea tilannenopeus ja huomioi muut kulkijat liikkuessasi.

o Potkulaudat kulkevat varsin äänettömästi ja niiden nopeus voi tuntua muiden liikkujien kannalta yllättävältä → varovaisuutta erityisesti ohitustilanteisiin.

• Jätä sähköpotkulauta turvalliseen paikkaan.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi