Valikko

Ympäristönsuojelu

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Yleistä kunnan ympäristönsuojelusta

Kunnan ympäristönsuojelun hallinnosta ja viranomaistehtävien hoidosta on säädetty laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986).

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii kunnan määräämä toimielin, joka on Kuhmoisten kunnassa rakennuslautakunta. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa:

  1. huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä; huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä; 
  2. huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista; 
  3. osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen; 
  4. antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille; 
  5. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa; 
  6. edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa sekä
  7. suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi