Valikko

Tietoa palautepalvelusta

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Palautepalvelu on Kuhmoisten kunnan tarjoama palvelu, jossa kuntalaiset voivat antaa palautetta kunnalle. Palaute ohjataan palvelussa aiheen perusteella kunnan vastuutahojen käsittelyyn sekä tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin. Palautteenantaja voi määritellä, onko palaute julkinen, jolloin kunta voi julkaista palautteen palautepalvelussa myös muiden nähtäville.

Palautepalvelu edistää kuhmoislaisten mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan asioihin. Lisätietoja osallisuudesta on Osallistu ja vaikuta –sivulla.
Palautepalvelun avulla saadaan kuntalaispalaute sähköisesti suoraan toimihenkilöiden käyttöön, jonka avulla pystytään myös tehostamaan yksittäisten palveluiden suorituskykyä.

Uuden palautepalvelun käyttöönotolla edistetään myös osallisuusohjelmassa määriteltyjä tavoitteita ja kuntalaiskyselyssä esiin nousseita tarpeita. Palautepalvelu otettiin käyttöön osana kunnan digitalisaatiohanketta (DIGITEK).

Kuntalaiset voivat seurata palvelun avulla omien palautteiden etenemistä. Kuhmoisten kunta hyödyntää annettuja palautteita raportoinnissa ja yhteenvedoissa kunnan toiminnan kehittämiseksi.

Palveluun liittyviä kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia voi lähettää tämän palautepalvelun avulla. Yhteystiedot palvelun teknisissä ongelmissa kunnan sähköpostiin kunta@kuhmoinen.fi.

Palautteiden käsittely

Palaute välittyy palautteen antajan valitseman aiheen mukaisesti määräytyvälle vastuutaholle, josta palautteeseen vastataan. Saapuneita palautteita seurataan pääsääntöisesti virka-aikana ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Jos asia edellyttää selvitystyötä tai suunnittelua, vastaaminen voi kestää kauemmin.

Palautekäsittelijällä on oikeus poistaa ja muokata palautteita. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tai olla julkaisematta palautteet, jotka eivät täytä lainmukaisuus- ja asianmukaisuusvaatimukset (ks. palvelun käyttöehdot).

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi