Valikko

Palvelut / Opetus

Lomakkeet ja ohjeet

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Vuonna 2016 ja 2017 syntyneiden lasten huoltajille

KOULUMATKAT JA KOULUKULJETUS

Oppilaalle järjestetään koulukuljetus silloin, kun matka kouluun on yli 5 km. Koulukuljetusta ei siis tarvitse tällöin hakea. Esikoululaiselle järjestetään koulukuljetus, jos matka on pidempi kuin 1 km.

Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotiportilta kouluportille. Koulukuljetus myönnetään vain oppilaan viralliseen osoitteeseen.

Hakemuksesta koulukuljetus voidaan myöntää matkan rasittavuuden tai vaikeuden vuoksi, jos oppilaan ikä, terveys tai kehitysaste sitä edellyttävät. Hakemukseen tulee liittää myös lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausunto. Lausunto ei kuitenkaan velvoita kuntaa järjestämään koulukuljetusta, vaan sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa.

Hakemuksesta voidaan myöntää koulukuljetus matkan vaarallisuuden perusteella. Sitä arvioidaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteilla (liikennemäärät ja nopeusrajoitukset). Valaistuksen puuttuminen tai petoeläinhavainnot eivät yksin tee tieosuudesta vaarallista.

Kuljetukset järjestetään taksikuljetuksina, jos se on mahdollista. Vaihtoehtoisesti kunta korvaa huoltajalle kuljetuskustannuksia tai oppilaan saattamisesta aiheutuvia kuluja. Korvauksen edellytyksenä on, että oppilas on oikeutettu kuljetukseen eikä kunta sitä pysty järjestämään.

Lisäksi oppilaan voidaan edellyttää kulkevan itse osan matkasta noutopaikalle tai pysäkille.

Koulukuljetuksen hakeminen

Koulukuljetusta haetaan tulevalle lukuvuodelle 31.5. mennessä. Jos hakemisen perusteena on esim. vaarallinen koulumatka tai terveydelliset syyt, on hakemukseen liittää asiantuntijalausunto (lääkärin tai psykologin).
Jos koulukuljetusta haetaan kesken lukuvuotta, on kuljetuksen järjestämiseen varattava 1 viikko aikaa. Tilapäinen koulukuljetus järjestetään loukkaantumisen tai vakavan sairauden vuoksi.

Koulukuljetus- ja matkakorvausanomus

Koulukuljetussääntö

 

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi